MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Aktuality

Třetí společné setkání pracovních skupin Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Dobříš II

19.10. 2018

Počet dětí v území bude v následujícíh deseti letech růst a kapacity místních ZŠ budou nedostačující. Žáci 8. a 9. tříd dobříšských škol se v lednu 2019 zapojí do projektu "Příběhy našich sousedů". Prvním sedmi školám nadělíme stavebnici pod stromeček.

Proběhlo již šesté setkání pracovních skupin k projektu Aktualizace sociálních služeb

09.10. 2018

V rámci projektu Aktualizace střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v regionu Brdy-Vltava se uskutečnilo již 6. setkání pracovních skupin. Na setkání byla představena sociodemografická analýza s predikcí vývoje počtu obyvatel do roku 2032 pro…

FORMATIVNÍ HODNOCENÍ

08.10. 2018

Rádi bychom vás pozvali na vzdělávací workshop lektorky PaedDr. Jitky Jandové. Společně zažijeme vyučovací hodinu zeměpisu v šesté třídě. Budeme odhalovat, jak stavba lekce podpořila naplnění cíle hodiny.

Analytické podklady

05.10. 2018

V sekci Rozvoj školství naleznete složku s analytickými podklady.  Ty můžete využít pro své plánování v území. V tuto chvíli si zde můžete stáhnout Demografickou analýzu ORP Dobříš…

3. společné setkání pracovních skupin

01.10. 2018

Vážení členové pracovních skupin, rádi bychom vás pozvali na 3. společné setkání, které se uskuteční 11. října 2018 od 16:00 hodin v Centru aplikovaného výzkumu Dobříš, Dobříš 1989.