MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Aktuality

Energetická osvěta

14.06. 2024

Cílem výzvy je zajistit základní stupeň energeticko-dotačního poradenství pro domácnosti ohrožené energetickou chudobou a administrativní podporu klientům při realizaci opatření z dotačního programu Nová zelená úsporám Light, která povedou ke snížení energetické náročnosti stávajících rodinných nebo bytových domů.

Sociální fond Brdy-Vltava 2024

22.04. 2024

Dne 22.4.2024 byla vyhlášena výzva do Sociálního fondu regionu Brdy-Vltava 2024. 

Celková alokace výzvy je 1 153 000 Kč (včetně DPH)

Podávání žádostí je od 22. dubna 2024 a ukončení příjmu…

1.Výzva MAS IROP 2021-2027_27.3.2024-15.4.2024_PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ UKONČEN

27.03. 2024

 V dokumentech níže naleznete ke stažení aktuální dokument Interní pracovní postupy MAS Brdy-Vltava pro PR IROP 2021-2027 a harmonogram výzev MAS pro Programový rámec IROP pro rok 2024.

Případové setkání jako nástroj včasné pomoci rodině

06.02. 2024

Komunitní wellbeing v MAS Brdy-Vltava, reg. č. CZ.03.02.01/00/22_008/0000037 nabízí pomoc s realizací případového setkání na půdě školy, ale i v zázemí Komunitního centra Svět dobrých lidí