MAS Brdy-Vltava

Naše projekty

mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/vznp.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/obkv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/pbv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/cv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/socialnifond-56b0796edd3aa.png
Made by World Web Works(c) MAS Brdy-Vltava 2009 - 2016

Aktuality

20.05. 2016

Nové informace k šablonám (projekty pro MŠ a ZŠ)

Byl zveřejněn podrobný "Přehled šablon a jejich věcný výklad" a "Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů" - oba dokumenty ke stažení zde

09.05. 2016

Peníze na podporu zaměstnanosti v Událostech na ČT1

Dne 7.5.2016 v hlavní zpravodajské relaci České televize v Událostech reportáž Peníze na podporu zaměstnanosti. Při spuštění celé relace je to cca 38. minuta. Za MAS Brdy - Vltava o.p.s. promluvila ředitelka Markéta Dvořáková a moc rádi jsme touto formou propagovali aktivity Farní charity Starý Knín šicí dílnu RUKAMA NOHAMA.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/216411000100507/

30.04. 2016

Akce v květnu 2016

Na webu www.odbrdkvltave.cz v sekci "Kalendář akcí" najdete typy na akce v regionu a jeho okolí na květen 2016.

Vyberou si všichni!!!!

Za tým MAS Brdy-Vltava přejeme spoustu krásných zážitků na akcích v květnu 2016.

22.04. 2016

Setkání obyvatel obce Malá Hraštice aneb "Pojďme spolu podpořit rozvoj obce Malá Hraštice"

Ve středu 20. dubna 2016 proběhlo v podvečerních hodinách společné setkání obyvatel Malé i Velké Hraštice. V rámci setkání jsme diskutovali o budoucím rozvoji obce. Společnými silami tak vytváříme dokument s názvem „Program rozvoje obce Malá Hraštice na období 2016-2022“. Názory občanů jsou jedním ze základních podkladů pro zpracování zmíněného dokumentu.Společně jsme upřesnili přednosti, ale i slabé stránky obce, její příležitosti a možná ohrožení rozvoje obce v budoucnu. Dále jsme stanovili vizi rozvoje obce, tedy ideální stav, jakého bychom chtěli do roku 2022 dosáhnout. Příště již budeme diskutovat konkrétní aktivity (projekty, záměry), které by se v obci měly/mohly odehrát.

Děkujeme všem zúčastněným za diskusní a tvůrčí atmosféru.

20.04. 2016

Vyhlašujeme 2. výzvu Sociálního fondu regionu Brdy - Vltava

Téma výzvy: Sociální a návazné služby pro klienty regionu Brdy - Vltava.

Příjem žádostí od 21.4.2016 - 11.5.2016. Podrobnější informace naleznete v dokumentech ke stažení.

15.04. 2016

MAP pro ORP Černošice

Naše Místní akční skupina Brdy-Vltava je zapojena do zpracování Místního akčního plánu pro ORP Černošice. V rámci tohoto projektu jsme se zúčastnili konference s názvem "Demografický vývoj v okolí Prahy, kapacita ZŠ a MŠ a nedostatek pedagogů", která se uskutečnila 12. 4. 2016 v Praze.

Cílem konference bylo nejen navodit diskuzi na téma enormně se zvyšujících počtů školou povinných dětí, ale především společně hledat možná řešení nedostatečných kapacit v oblasti školství v prstenci kolem Prahy, a to nejen po stránce prostorových kapacit školských zařízení (kapacita škol/ročníková), ale také z pohledu personálního zajištění - nedostatku pedagogických a kvalifikovaných pracovníků, asistentů.

Konferenci pořádala MAS Dolnobřežansko společně s MAS Jihozápad a Mníšeckem ve spolupráci s ostatními zpracovateli Místních akčních plánů pro vzdělávání v okolí Prahy. Příspěvky z konference jsou dostupné na webových stránkách MAS Dolnobřežansko.

Především je skvělé, že se konference účastnilo i několik zástupců z regionu a to i na straně panelistů – Milan Vácha, starosta obce Psáry, Věslav Michalik, starosta obce Dolní Břežany. Super je, že byli účastníci z regionu zastoupeni i v auditoriu – školy z Jílového u Prahy, Jesenice, Hradištka, Slap, Štěchovic, Kamenného Přívozu, pana starostu z Březové-Oleško a Průhonic.

Téma konference, nedostatek kapacit a pedagogů se podařilo poměrně dobře medializovat, což už přináší větší pozornost zejména MŠMT ČR – a to je dobře. Hned ráno se podařilo získat prostor na ČT Studio 6, HN, Aktuálně CZ. Včera večer byl krátký příspěvek v hlavních zprávách na FTV Prima, Česká televize (asi sobotní víkendové téma) a další.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/216411010100412/obsah/464546-malo-ucitelu-v-ms-a-zs-v-okoli-prahy

http://zpravy.aktualne.cz/domaci/telocvik-ucime-v-lavicich-potrebujeme-ctyri-miliardy-na-rozs/r~6d97e6beffc811e587030025900fea04/

Jedním z hlavních výstupů konference je „Memorandum o vzdělávání v prstenci Prahy“. Toto MEMORANDUM bude předáno zástupcům Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR, Středočeskému kraji a dalším institucím. Memorandum je chápáno jako otevřené a každý, kdo je schopen se ztotožnit s v něm obsaženými myšlenkami, jej může podpořit. Chcete-li, můžete Memorandum podpořit, vyvěsit jej na Vaše stránky, FB nebo poslat někomu dál, budeme za to rádi.

 

07.04. 2016

MAS a jak je to s MAP

Tyto dvě zkratky půjdou od dubna oficiálně ruku v ruce. MAS již znáte, ale co je to MAP? MAP je zkratkou tzv. Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro ORP Dobříš, jehož zpracování se MAS Brdy-Vltava ujala. V listopadu 2015 jsme po dohodě s dalšími aktéry v území podali žádost o realizaci projektu MAP pro ORP Dobříš. Jeho smyslem je společnými silami ředitelů, zřizovatelů a dalších aktérů ve vzdělávání plánovat aktivity zaměřené na rozvoj mateřského a základního školství (vč. volnočasových aktivit) v ORP Dobříš se všemi našimi specifiky a aktuálními problémy. Navazujeme tak na setkání, která probíhala v průběhu roku 2015 s řediteli škol i zástupci obcí jako zřízovateli.

Projekt je financován z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a je naplánován na 24 měsíců (1.4.2016 - 31.3.2018).

V rámci projektu proběhne řada společných setkání se zástupci škol i obcí, o kterých budeme vždy dopředu informovat. Spolupráce je otevřená všem subjektům, kteří se zabývají prací s dětmi a žáky a chtějí se zapojit.

Více informací naleznete v sekci MAP pro ORP Dobříš.

 

07.04. 2016

MAS pomáhá obcím při zpracování strategických dokumentů

MAS Brdy-Vltava plánuje rozvoj nejen na úrovni celého regionu od Brd k Vltavě, ale pomáhá také definovat priority a potřeby na úrovni jednotlivých obcí. Proto podporujeme jednotlivé obce při zpracování tzv. Programu rozvoje obce. Tento dokument udává směřování rozvoje obce v budoucích letech a do jeho tvorby zapojujeme místní obyvatele, aby měli možnost říci, jak by jejich obec měla vypadat, co by se mělo zlepšit a naopak, co je předností obce. A tak jsme společnými silami s vedením obce a obyvateli zpracovali Program rozvoje obce pro Mokrovraty a Ouběnice (finální verze dokumentů naleznete na webových stránkách obcí), připravujeme se na setkání s obyvateli v Malé Hraštici a Chotilsku a začínáme s přípravou dokumentu pro obec Drevníky. Děkujeme všem, kteří se již setkání zúčastnili a zapojili se i do dotazníkových šetření, protože vaše názory byly jedním ze základním kamenů pro vytvoření Programu rozvoje obce. Zároveň se těšíme na budoucí setkání s obyvateli, která vždy přinesou mnoho významných podkladů pro tento dokument.

16.03. 2016

Schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brdy-Vltava

Dne 15.3.2016 jsme se sešli v krásném prostředí bývalého mlýna v Novém Kníně, abychom společně schválili dlouho připravovanou strategii rozvoje regionu MAS Brdy-Vltava. Strategie byla projednávána na řadě setkání s aktéry v území. Včerejší setkání se však více než v pracovním duchu, neslo v duchu slavnostního zakončení dvouleté práce, protože partneři MAS společně schválili strategii jako závazný dokument činnosti a rozvoje MAS Brdy-Vltava. Dnes 16.3.2016 jsme strategii předložili na Ministerstvo pro místní rozvoj a nyní nám už jen zbývá čekat na její schválení.

Velmi děkujeme všem partnerům, kteří se včerejšího setkání zúčastnili a těšíme se na další spolupráci.

Schválené znění Strategie si můžete stáhnout v sekci "Rozvoj regionu - Strategie na období 2014-2020".

22.02. 2016

Naše pracovní četa v Událostech na ČT1

V sobotu 20.2.2016 v Událostech byla naše pracovní četa, reportáž Z ubytoven do běžných bytů, při spuštění celé relace je to cca 16 minuta.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/216411000100220/

10.02. 2016

Obnova značení a údržba značení naučných stezek Novoknínska

V rámci projektu bylo doplněno značení stávajících naučných stezek v katastrálním území obcí Chotilsko a Nový Knín. Celkem bylo obnoveno značení na 6 naučných stezkách a to jmenovitě: NS Zlaté Psí hory, NS Profesora Františka Drtiny, NS Vymyšlenská pěšina, NS Opata Zavorala, NS Kozí hory – Libčice a NS Nový Knín a okolí. Stezky byly prořezány od náletových dřevin, keřů a větví a byly zde do betonového lůžka umístěny kotvící patky pro nové dřevěné panely. O realizaci projektu byl vytvořen článek do Novoknínského zpravodaje, který je distribuován do poštovních schránek v obci Nový Knín, Mokrovraty a Chotilsko. Celková výměra upravovaných naučných tras činí 35 kilometrů a nově bude umístěno 18 panelů.

"Tento projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje."

03.02. 2016

Zapracování připomínek ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje 2. kolo

Zveřejnění druhého kola připomínek, které byly zapracovány k 31.1.2016 naleznete ke stažení níže.

V tuto chvíli již není možné Strategii připomínkovat z důvodu schvalovacího procesu, který v tuto chvíli probíhá.

Soubory ke stažení

29.01. 2016

Kalendář akcí 2016

Nový kalendář akcí 2016 ke stažení.

Soubory ke stažení

28.01. 2016

Představujeme Vám filmové spoty poskytovatelů sociálních služeb

Filmové spoty byly natočeny v rámci projektu Sociální fond regionu Brdy-Vltava financovaný z OPLZZ.

Natáčelo se u poskytovatelů sociálních služeb Stéblo o.s., CSS Hvozdy, Farní charita Starý Knín, Alka a Nízkoprahový klub Terén Dobříš.

Všechny videa a další informace jsou ke shlédnutí na webových stránkách www.socialnifond.brdy-vltava.cz

06.01. 2016

Osvědčení o splnění standardů MAS Brdy-Vltava

Dne 3.12.2015 MAS Brdy-Vltava dostala od Ministerstva zemědělství Osvědčení o splnění standardů. MAS Brdy-Vltava splňuje požadavky stanovené Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020.

03.12. 2015

Nově otevřený vědecko-technický park CAVD

Dne 26. 10. 2015 byl slavnostně otevřen vědecko-technický park CAVD.

Centrum aplikovaného výzkumu Dobříš, jeden z nejmodernějších vědecko-technických parků v Evropě a špička v oblasti aplikace výsledků vědy a výzkumu v praxi, slavnostně zahájilo provoz. V současné chvíli se jedná o zkušební provoz, který potrvá do jara roku 2016, kdy dojde k plnému zahájení provozu. Slavnostního zahájení se účastnili jak představitelé CAVD v čele s MUDr. Lumírem Žilou a Doc. Milanem Kymličkou, tak řada významných hostů.

První mediální výstupy ze zahájení zkušebního provozu naleznete zde:
 
Rádi bychom Vás informovali, že vám v nejbližších dnech bude doručen první elektronický zpravodaj, který budeme pravidelně rozesílat, abychom vás mohli informovat o novinkách, dotačních příležitostech, uskutečněných i plánovaných akcích a zajímavých projektech.
 
Slavnostní otevření areálu, den otevřených dveří pro veřejnost a další aktivity jsou naplánovany na jaro 2016. O této události vás budeme průběžně informovat. Těšíme se, že vás přivítáme přímo v areálu CAVD. Již nyní na těchto aktivitách a seminářích pracujeme.
 
Veškeré aktuální informace o projektu naleznete na www.cavd.cz.
Tiskovou zprávu si můžete stáhnout zde: www.svtp.cz/slavnostni-zahajeni-provozu-vtp-dobris/
 
 

Soubory ke stažení