MAS Brdy-Vltava

Naše projekty

mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/vznp.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/obkv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/pbv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/cv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/socialnifond-56b0796edd3aa.png
Made by World Web Works(c) MAS Brdy-Vltava 2009 - 2018

Aktuality

12.01. 2018

Seminář Vzdělávací program Začít spolu

Seminář poskytl účastníkům základní vhled do Vzdělávacího programu Začít spolu. Účastníci se seznámili se základními principy a východisky programu a s typickým průběhem dne v Začít spolu.  Práce pedagogů a dětí byla demonstrována na  videoukázkách a fotografiích ze tříd Začít spolu. Účastníkům byla představena historie Vzdělávacího programu Začít spolu. Přínosem pro cílovou skupinu ve vazbě MAP je především kladení důrazu na rozvoj potenciálu každého dítěte a žáka. Účastníci mohou implementovat principy programu ve své výuce, nebo začít implementovat celý program Začít spolu. Pedagogům byl přiblížen pohled triády (rodič-žák-pedagog) na principu partnerství. Učitelé budou při výuce klást důraz na to, aby dítě bylo schopné volit z různých variant, což je velmi důležité pro rozvoj klíčových kompetencí tak, aby žáci uměli v 5.ročníku ocenit a ohodnotit aktivity a říci o to, co potřebují.

 

10.01. 2018

Avízo vzdělávacích seminář v rámci MAP 10.1.2018

Zveřejňujeme termíny a témata vzdělávacích seminářů v rámci aktivity Budování znalostních kapacit v projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000089. Semináře jsou určeny pro aktéry v oblasti vzdělávání v území Dobříšska a Novoknínska i pro rodičovskou veřejnost. Cílem zvolených vzdělávacích aktivit je lepší uchopení jednotlivých opatření MAP a efektivnější plánování.

11.1.2018 - Vzdělávací program Začít spolu - lektorka: Radka Chaloupková, Adéla Tupá

18.1.2018 - Vzdělávací program Začít spolu - lektorka: Radka Chaloupková, Adéla Tupá

22.1.2018 - Právní povědomí pro učitele - lektorka: Eva Vaňkátová

5.2.2018 - Jednání s problémovými rodiči - lektor: Zdenko Matula

 Pokud budete mít o kterékoli téma zájem, prosím, pište na email boukalova.brdyvltava@gmail. com nebo volejte na 605 344 750.

Těšíme se na setkání na některém ze seminářů.

 
21.12. 2017

Vzdělávací program Začít spolu®

Téma: Vzdělávací program Začít spolu®  - bližší informace o obsahu semináře a lektorkách naleznete v přiložené pozvánce

Lektorka: Radka Chaloupková

Termín: 11. ledna 2018 od 15:00 (seminář nabízíme ještě v termínu 18.1. na ZŠ Dobříš, Komenského 35)

Místo:  ZŠ Dobříš, Lidická 384

Program je uveden v příloze.

Seminář se uskuteční v rámci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš", reg č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000089 .

Prosím o nahlášení jmen osob, které se semináře zúčastní na email boukalova.brdyvltava@gmail.com nebo telefon 605 344 750.
 
Těšíme se na viděnou.
 
21.12. 2017

PF 2018 MAS Brdy-Vltava

Milí přátelé,
děkujeme Vám za spolupráci v uplynulém roce a těšíme se na společná setkání v roce dalším.
Za MAS Brdy-Vltava přejeme krásné a příjemné prožití Vánoc
18.12. 2017

LEARNING STORIES v MAP

14. prosince proběhl seminář zaměřený na představení zahraniční metody LEARNING STORIES jako nástroje pro pozorování, dokumentaci, hodnocení a podpoře vzdělávacích procesů u dětí předškolního věku. Metoda reflektuje individuální rozdíly mezi dětmi a orientuje se na kompetence dítěte, dispozice k učení a jeho rozvoj. Účastníci si na příkladech vyzkoušeli, jak tuto metodu uplatnit v prostředí české mateřské školy. Seminář vedla PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D.

11.12. 2017

M.A.P. a M.A.S. v roce 2017

V průběhu celého roku realizuje MAS Brdy-Vltava projekt s názvem Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš. V rámci projektu spolupracujeme se základními a mateřskými školami a dalšími organizacemi ve vzdělávání na Dobříšsku a Novoknínsku. V roce 2017 jsme zrealizovali řadu vzdělávacích seminářů. Podařilo se nám uspořádat seminář zaměřený na badatelsky orientovanou výuku, asertivní dovednosti a podporu správné komunikace, supervizi, kritické myšlení, psychohygienu a další. Pokračovali jsme také v setkávání pracovních skupin složených ze zástupců mateřských, základní škol a aktérů v neformálním vzdělávání. Se členy pracovních skupin jsme připravili neinvestiční projekt spolupráce škol s názvem Divadelní akademie pro 1. a 2. stupeň. Tento projekt jsme zvládli v září 2017 podat do výzvy na Budování kapacit pro rozvoj škol II z OP VVV. V době psaní článku jsme bohužel ještě neznali výsledek hodnocení našeho projektu. V průběhu roku se také dvakrát sešel Řídící výbor MAP, který představuje rozhodovací platformu v procesu akčního plánování oblasti vzdělávání v území Dobříšska a Novoknínska a posvěcuje záměry škol (a zřizovatelů) v investiční oblasti. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem členům pracovních skupin a Řídícímu výboru MAP za tvůrčí a přátelskou atmosféru, která při všech setkáních panovala. Velmi si vážíme vašeho času, který s námi do aktivit projektu vkládáte.

Za realizační tým projektu Kateřina Boukalová

 
11.12. 2017

LEARNING STORIES - Nové metody práce v MŠ

Téma: Nové metody práce v MŠ  - bližší informace o obsahu semináře a lektorkách naleznete v přiložené pozvánce

Lektorka: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D.

Termín: 14. prosince 2017 od 15:00

Místo:  ZŠ Dobříš, Lidická 384

Program je uveden v příloze.

Seminář se uskuteční v rámci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš", reg č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000089 .

Prosím o nahlášení jmen osob, které se semináře zúčastní na email boukalova.brdyvltava@gmail.com nebo telefon 605 344 750.
 
Těšíme se na viděnou.
 

Soubory ke stažení

30.11. 2017

Badatelsky orientovaná výuka

Dne 29.11.2017 jsme realizovali seminář, který seznámil učitele prvního stupně s principy metody badatelsky orientované výuky (BOV) a zároveň si mohli přítomní pedagogové vyzkoušet  prakticky jednotlivé kroky BOV. Účastníci spolu s lektorkou prošli výukovou lekci postavenou na metodě BOV a lektorka sdílela své zkušenosti z výuky BOV. Účastníci tak mohou zakomponovat polytechnické vzdělávání do výuky a ukázat dětem, proč se věci dějí. Představila účastníkům zpracované badatelské lekce, které je možné ve výuce použít a metodické příručky pro učitele. Seminář vedla Andrea Tláskalová ze ZŠ Zbiroh.

16.11. 2017

Badatelsky orientovaná výuka - seminář v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání

Téma: Badatelsky orientovaná výuka  - bližší informace o obsahu semináře a lektorkách naleznete v přiložené pozvánce

Lektorka: Andrea Tláskalová - ZŠ Zbiroh, Dana Votápková - vzdělávací centrum TEREZA

Termín: 29. listopadu 2017 od 15:00

Místo:  ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35

Program je uveden v příloze.

Seminář se uskuteční v rámci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš", reg č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000089 .

Prosím o nahlášení jmen osob, které se semináře zúčastní na email boukalova.brdyvltava@gmail.com nebo telefon 605 344 750.
 
Těšíme se na viděnou.
 
16.11. 2017

První projekty přes MAS Brdy-Vltava podpořeny!!!!

S radostí oznamujeme, že byly po závěrečném ověření způsobilosti ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí schváleny projekty podané přes MAS na pořádání příměstských táborů.


Úspěšnými žadateli jsou Rodinné centrum Dobříšek - celková finanční podpora 594 250 Kč a Obecně prospěšná společnost ČAP celková výše dotace je v tomto případě 592 250 Kč.


Prvním úspěšným žadatelům MAS Brdy - Vltava za celý tým upřímně gratulujeme. Informace k dalším výzvám sledujte na v sekci Výzvy.

16.11. 2017

Asertivní dovednosti

V lidském životě komunikujeme neustále. Proto jsme na základě poptávky ze škol z našeho území zorganizovali seminář s názvem Asertivní dovednosti. Seminář vedl opět PhDr. Zdenko Matula, který se vzdělávání dospělých věnuje více než 30 let a má zkušenosti z oblasti mezilidské komunikace, týmové práce a efektivního vedení a sebeřízení. Účastníci si vyzkoušeli tři asertivní postupy v praktických situacích, které mohou v každodenním životě nastat. Pedagogové tak dokáží s použitím asertivních dovedností popsat své potřeby při tvorbě MAP a přípravě projektu MAP II.

Děkujeme za lektorovi i účastníkům za příjemnou atmosféru a těšíme se na viděnou na některém z dalších seminářů.

Příští seminář je naplánován na 29.11.2017 a tématem bude Badatelsky orientovaná výuka.

Za realizační tým projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš

Kateřina Boukalová

09.11. 2017

Asertivní dovednosti - seminář v rámci projektu MAP ORP Dobříš

Téma: Asertivní dovednosti - bližší informace o obsahu semináře a lektorovi naleznete v přiložené pozvánce

Lektorka: PhDr. Zdenko Matula

Termín: 15. listopadu 2017 od 15:00

Místo:  ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35

Program je uveden v příloze.

Seminář se uskuteční v rámci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš", reg č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000089 .

Prosím o nahlášení jmen osob, které se semináře zúčastní na email boukalova.brdyvltava@gmail.com nebo telefon 605 344 750.
 
09.11. 2017

Supervize pro učitele

Ve středu 8.11. jsme organizovali další vzdělávací seminář. Téma semináře bylo Supervize pro učitele - praktická ukázka supervize. Seminář vedla Mgr. Lenka Kohoutková. Účastníci se dozvěděli, co supervize obnáší, jaké jsou její formy a typy. Následně probíhala diskuse o tom, jaký má supervize význam v profesi pedagoga. Účastníci si vyzkoušeli skupinovou supervizi a diskusi nad několika tématy. Děkujeme všem přítomným za aktivní účast a všem ze ZŠ Lidická za super připravené prostory.

Příští seminář se uskuteční už příští týden 15.11. a budeme se zabývat asertivními dovednostmi. Seminářem nás provede PhDr. Zdenko Matula.

08.11. 2017

Pozvání Obce Svaté Pole a Římskokatolické farnosti Svaté Pole

03.11. 2017

Supervize pro učitele - vzdělávací seminář

Téma: Supervize pro učitele - bližší informace o obsahu semináře a lektorovi naleznete v přiložené pozvánce

Lektorka: Mgr. Lenka Kohoutková

Termín: 8. listopadu 2017 od 15:00

Místo:  ZŠ Dobříš, Lidická 384

Program je uveden v příloze.

Seminář se uskuteční v rámci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš", reg č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000089 .

Prosím o nahlášení jmen osob, které se semináře zúčastní na email boukalova.brdyvltava@gmail.com nebo telefon 605 344 750.
 
03.11. 2017

RWCT - čtením a psaním ke kritickému myšlení

Další ze série vzdělávacích seminářů, které přispívají k lepšímu uchopení jednotlivých opatření MAP (v tomto případě k Inkluzivnímu vzdělávání) proběhl 1. listopadu v prostorách ZŠ Dobříš, Komenského nám. Tématem semináře bylo tentokrát Kritické myšlení - rozvoj učitelských dovedností (1.stupeň ZŠ).

Těšíme se na viděnou na příštím semináři Supervize pro učitele, který se uskuteční již za necelý týden 8.11.2017. Máme ještě volná místa, pokud budete mít o seminář zájem, pište proto nebo volejte: boukalova.brdyvltava@gmail.com, 605 344 750.

Moc děkujeme ZŠ Komenského za skvěle připravené prostory.

31.10. 2017

Kritické myšlení - rozvoj učitelských dovedností (1.stupeň ZŠ)

Další téma, které se nám povedlo domluvit na základě potřebnosti v území.

Téma: Kritické myšlení - rozvoj učitelských dovedností (1.stupeň ZŠ) - bližší informace o obsahu semináře a lektorovi naleznete v přiložené pozvánce

Lektorka: PaedDr. Jitka Jandová

Termín: 1. listopadu 2017 od 15:00

Místo: ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35

Program je uveden v příloze.

Seminář se uskuteční v rámci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš", reg č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000089 .

Prosím o nahlášení jmen osob, které se semináře zúčastní na email boukalova.brdyvltava@gmail.com nebo telefon 605 344 750.