MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Aktuality

Svět dobrých lidí pomáhá ukrajinským uprchlíkům

16.06. 2022

Se začátkem války jsme v Komunitním centru začali s organizací pomoci ukrajinským uprchlíkům. Díky podpoře okolních měst, obcí a jednotlivců jsme mohli distribuovat humanitární pomoc, která v první vlně „odjela“ na válkou postižená místa. Dále jsme…

MAP III ORP DOBŘÍŠ

04.04. 2022

V projektu MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ORP DOBŘÍŠ III zaktualizujeme Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP Dobříš (dále MAP), včetně strategického rámce a akčního plánu. MAP bude aktualizován spoluprací již vytvořené sítě partnerů z území. Budou zapojeny MŠ, ZŠ a ZUŠ i aktéři v neformálním a zájmovém vzdělávání. Bude využit potenciál regionu pro rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání a podpora škol ve strategickém plánování. V projektu dojde také k evaluaci procesu místního akčního plánování. V tomto "plánovacím MAPu" nejsou součástí implementační aktivity.

SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE 8.VÝZVA PRV

10.02. 2022

Seminář MAS Brdy-Vltava pro PŘÍJEMCE ve výzvě č. 8 byl realizován dne 9. února 2022 od 16 hodin. Prezentaci ze semináře a veškeré přílohy naleznete v souborech ke stažení.

PF 2022

16.12. 2021

Přejeme příjemné a pohodové prožití vánočních svátků

Tým MAS Brdy-Vltava

 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo koncepční část Strategie MAS Brdy-Vltava

23.09. 2021

Máme schválenou Koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brdy-Vltava pro nové programové období EU 2021 - 2027 (dále SCLLD MAS).

Tímto moc děkujeme všem starostům a starostkám, zástupcům škol, zástupcům organizací…