MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Aktuality

6. VÝZVA MAS IROP 14.12.2020 - 26.2.2021

01.12. 2020

MAS Brdy-Vltava o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Brdy-Vltava o.p.s. na období 2014 – 2020“ vyhlašuje dne 14. 12. 2020. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu.

Děkujeme všem obcím za podporu do nového programového období EU 2021-2027

30.10. 2020

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem obcím v území MAS Brdy-Vltava za dosavadní spolupráci a společné úsilí rozvíjet náš mikroregion, ve kterém budeme společně i nadále pokračovat v novém programovém období EU 2021-2027. Nově se součástí MAS stala…

Podívejte se na všechny naše aktivity aktuálně na Facebooku

29.10. 2020

Místní akční skupina Brdy-Vltava: https://www.facebook.com/brdyvltava

Komunitní centrum Svět dobrých lidí: https://www.facebook.com/worldofgoodpeople

Místní…

Den otevřených dveří ve Světě dobrých lidí

22.09. 2020

Komunitní centrum otevře své dveře partnerům MAS i široké veřejnosti

Nová adresa

28.08. 2020

Od 1. září nás najdete v prostorách komunitního centra Svět dobrých lidí na adrese Pionýrů 892 Dobříš.