MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Aktuality

AGROLESNICTVÍ_seminář 18.3.2019 od 17:00

22.02. 2019

Rádi bychom Vás pozvali na seminář AGROLESNICTVÍ - šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny. Seminář se uskuteční v pondělí 18.3.2019 od 17:00 v kanceláři MAS Brdy-Vltava na Mírovém náměstí 1551,…

Hlasování per rollam Řídícího výboru MAP II

18.02. 2019

Ve dnech 31.1. 2019 až 7. 2. 2019 proběhlo hlasování per rollam členů ŘV Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Dobříš II.

HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ

18.02. 2019

Hodnocení projektů proběhlo hodnotící komisí dne 12. 2. 2019. Dokumenty přiloženy v souborech ke stažení.

Seminář pro žadatele 4. výzva PRV

15.02. 2019

Dne 14.2.2019 proběhl v kanceláři MAS seminář pro žadatele do 4. výzvy MAS z PRV. Na setkání byly představeny všechny podporované oblasti - investice do místního zemedělství, podpora regionální produkce a podpora nezemědělského podnikání. Seminář probíhal…

Rozvoj malého a středního podnikání_seminář, kde budeme vystupovat

11.02. 2019

Rádi bychom Vás pozvali na seminář, který pořádá Czech Invest. Markéta Dvořáková bude spolu s dalšími zástupci místních akčních skupin představovat možnosti podpory malých a středních podnikatelů. Seminář se uskuteční 6.3.2019 v Příbrami (COWÁRNA,…