MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Aktuality

Sociální fond Brdy-Vltava 2024

22.04. 2024

Dne 22.4.2024 byla vyhlášena výzva do Sociálního fondu regionu Brdy-Vltava 2024. 

Celková alokace výzvy je 1 153 000 Kč (včetně DPH)

Podávání žádostí je od 22. dubna 2024 a ukončení příjmu…

1.Výzva MAS IROP 2021-2027_27.3.2024-15.4.2024_PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ UKONČEN

27.03. 2024

 V dokumentech níže naleznete ke stažení aktuální dokument Interní pracovní postupy MAS Brdy-Vltava pro PR IROP 2021-2027 a harmonogram výzev MAS pro Programový rámec IROP pro rok 2024.

Případové setkání jako nástroj včasné pomoci rodině

06.02. 2024

Komunitní wellbeing v MAS Brdy-Vltava, reg. č. CZ.03.02.01/00/22_008/0000037 nabízí pomoc s realizací případového setkání na půdě školy, ale i v zázemí Komunitního centra Svět dobrých lidí

Lesní pedagogika v regionu Brdy-Vltava

29.01. 2024

Díky podpoře Středočeského kraje - Program 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětujsme v roce 2022 - 2023 mohli uspořádat více jak čtyřicet výukových lekcí pro děti a žáky z regionu Brdy-Vltava (ORP Dobříš a Střední povltaví). Během trvání projektu zájem z území převyšoval nabídku a proto budeme pokračovat v projektu MAP ORP Dobříš IV.

MAP IV ORP Dobříš

08.12. 2023

Prohloubení spolupráce a zapojení relevantních aktérů z území do procesu plánování a aktualizace strategického dokumentu MAP. Zkvalitnění vzdělávání v mateřský a základních školách na Dobříšsku a Novoknínsku v reakci na problémy a potřeby území prostřednictvím implementace akčních plánů.