MAS Brdy-Vltava

Naše projekty

mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/vznp.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/obkv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/pbv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/cv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/socialnifond-56b0796edd3aa.png
Made by World Web Works(c) MAS Brdy-Vltava 2009 - 2017

Aktuality

22.06. 2017

Seminář pro žadatele MAS Brdy-Vltava z OPZ Podpora prorodinných opatření

Rádi bychom Vás tímto pozvali na seminář pro žadatele MAS Brdy-Vltava, který se uskuteční dne 11. července 2017. Seminář je zaměřen na informování potenciálních žadatelů o realizaci příměstských táborů. Jedná se o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost pro subjekty působící na území MAS Brdy-Vltava. Podrobný obsah semináře naleznete v přiložené pozvánce.

Místo konání: Wellness centrum Svaté Pole, Svaté Pole 41

Čas konání: 10:00 - 14:00, poté možnost individuálních konzultací cca do 18:00.

Příhlášky na seminář prosím posílejte nejdéle do 6.7.2017 na email boukalova.brdyvltava@gmail.com nebo na brdy-vltava@seznam.cz nebo na telefon 605 344 750.

Na setkání se těší realizační tým MAS Brdy-Vltava

21.06. 2017

MAS Brdy-Vltava se účastnila akce ve Wellnes Centru Svaté Pole

Rádi bychom za Místní akční skupinu Brdy-Vltava poděkovali Petru Kozohorskému a celému týmu Wellness centra ve Svatém Poli za přípravu sobotní akce, jejíž hlavním cílem bylo pomoci potřebným lidem kolem nás. Toto setkání, kde si lidé popovídali, ale i společně zasportovali, mělo významný lidský a také „psí“ rozměr. Akce byla totiž zaměřena na podporu výcviku asistenčních psů v organizaci Pomocné tlapky o.p.s. Díky lidem, kteří se zde sešli, bylo na výcvik těchto pejsků vybráno 15 357Kč. S kolegyní Petrou Svojtkovou jsme strávily příjemné sobotní dopoledne, které vlastně nakonec vůbec nebylo pracovní a jsme hrdé na to, že jsme mohly být alespoň malou součástí celé této povedené akce.

Za MAS Brdy-Vltava Kateřina Boukalová

21.06. 2017

Setkání Pléna regionu MAS Brdy-Vltava dne 13.6.2017

Dne 13.6.2017 jsme se sešli s partnery MAS, abychom společně zahájili rozdělování finančních prostředků na podporu vybraných aktivit v rámci regionu MAS a přijali nové partnery MAS. Setkání se uskutečnilo v restauraci U Huberta v obci Čím. Děkujeme všem partnerům za jejich účast a těšíme se na podzimní setkání, jehož tématem budou další výzvy MAS.

15.06. 2017

Výzva MAS Brdy-Vltava na Podporu prorodinných opatření v regionu Brdy-Vltava

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje je dnem 15.6.2017 vyhlášena 1. výzva MAS Brdy-Vltava k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost na Prorodinná opatření.

Číslo výzvy MAS: 109/03_16_047/CLLD_16_01_045

Název výzvy MAS: MAS Brdy-Vltava o.p.s._Prorodinná opatření_15.6.2017

Datum vyhlášení výzvy MAS: 15.6.2017

Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 15.6.2017, 8:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 15.6.2017, 8:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.7.2017, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 28.2.2021

Další informace (text výzvy, přílohy) k vyhlášené výzvě MAS Brdy-Vltava na Prorodinná opatření nalezente v přiložených souborech.

Ostatní dokumenty:

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými a případně také s nepřímými náklady

Obvyklé ceny a mzdy pro Operační program Zaměstnanost

Pomůcka pro identifikaci přímých a nepřímých nákladů

Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP2014+ pro projekty se skutečně vykazovanými výdaji a případně také s nepřímými náklady

Systém pro zadávání žádostí o podporu ISKP2014+ - https://mseu.mssf.cz/

Kontakt na vyhlašovatele výzvy: Bc. Markéta Dvořáková, DiS. - 733 327 934, brdy-vltava@seznam.cz

                          Ing. Kateřina Boukalová - 605 344 750, boukalova.brdyvltava@gmail.com

09.06. 2017

Plénum regionu MAS Brdy-Vltava

Dne 13.6.2017 se potkají v obci Čím partneři MAS Brdy-Vltava, abychom společně schválili první výzvu MAS z Operačního programu Zaměstnanost zaměřenou na podporu příměstských táborů.

Děkujeme všem, kteří potvrdili svou účast, společně tak můžeme konečně rozjet čerpání finančních prostředků na podporu strategie MAS, kterou jsme společnými silami vytvářeli.

 

01.06. 2017

Avízo 1. výzvy z OP Z - Prorodinná opatření

Název výzvy: MAS Brdy – Vltava o.p.s._Prorodinná opatření_15.6.2017

Aktivity: příměstské tábory (zajištění péče o děti v době školních prázdnin) a zajištění dopravy dětí do/z příměstského tábora
 
Datum vyhlášení výzvy: 15.6.2017, 8:00
Datum ukončení příjmu žádostí: 31.7.2017, 12:00
Finanční alokace na výzvu: 1 200 000Kč
Oprávnění žadatelé: NNO, obce, vzdělávací a poradenské instituce, školy a školská zařízení, obchodní korporace, OSVČ
Kofinancování: školy, NNO – 0%, obce 5%, firmy 15%
Min. CZV: 450 000Kč, max. CZV: 600 000Kč
Doba trvání projektu: max. 36 měsíců
 
Seminář pro žadatele – 1.polovina července 2017
 
01.06. 2017

Seminář tentokrát o Hodnocení a klasifikaci jako prvků pozitivní motivace

Ve velmi teplém středečním odpoledni 31.5. proběhl další ze seminářů z našeho cyklu "vzdělávání nejen pro pedagogy škol" v území obcí Dobříšska a Novoknínska. Téma tohoto semináře znělo Hodnocení a klasifikace jako prvek pozitivní motivace. Lektorem semináře byl opět Ondřej Bárta, který představil účastníkům, jak hodnocení provází a ovlivňuje každodenní život. Dále se lektor zaměřil na hodnocení toho, co se na ostatních lidech účastníkům líbí a jak hodnotí druhé (viz přiložená fotografie). Lektor účastníkům představil možné nástroje hodnocení např. pětilístek, portfólio žáka (žák sleduje sám sebe a svůj pokrok v jednotlivých oblastech), sady hodnotících kritérií (kladen důraz na sebehodnocení žáků). Dále proběhla diskuse nad rozdíly, výhodami a nevýhodami slovního hodnocení a hodnocení prostřednictvím známek.

Všem účastníkům moc děkujeme a těšíme se viděnou na dalších aktivitách v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000089

01.06. 2017

Pracovní skupiny MAP vytvářejí konkrétní náplň projektů spolupráce aktérů ve vzdělávání

Dne 25.5.2017 proběhlo další setkání pracovních skupin v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Dobříš. Ze tří původně zamýšlených projektů spolupráce vyplynuly na setkání dva a pro ně jsme již společně připravovali konkrétní náplň aktivit. Jeden projekt nese v tuto chvíli pracovní název "Společné aktivity sbližují a propojují region" a je zaměřen na spolupráci škol a neformálního vzdělávání v podobě kulturních a sportovních akcí. Druhý projekt je zaměřen na spolupráci praxe a vzdělávání s názvem "Praxe pro vzdělávání, vzdělávání pro praxi". Náplní tohoto projektu je jak posílení vztahu žáků k přírodě, tak podpora technického vzdělání a to vše s návazností na lokální ekonomiku.

Tímto bychom chtěli velmi poděkovat týmu Wellness centra ve Svatém Poli za výborně připravené prostory k jednání.

Za realizační tým projektu Kateřina Boukalová

25.05. 2017

MAS Brdy-Vltava prezentuje region na Májových slavnostech

Aktéři z území MAS Brdy-Vltava (region Dobříšska, Novoknínska a Středního Povltaví) měli své zastoupení na Dobříšských májových slavnostech. Spolu s kolegyněmi Kateřinou Boukalovou a Markétou Dvořákovou jsme region prezentovali přímo v centru dění. Spolu s informacemi o tom, co mohou lidé v regionu navštívit, jsme rozdávali naše balonky a Kalendáře akcí pro rok 2017. V Kalendáři akcí se lidé dozvědí o tom, co se bude v  regionu odehrávat do konce letošního roku. O materiály byl velký zájem a už kolem oběda jsme neměli téměř co rozdávat. Děkujeme všem, kdo se u našeho stánku zastavil, rádi jsme předali informace o zajímavostech našeho regionu. Pokud se u nás na stánku někdo zastavit nestihl a chtěl by Kalendář akcí pro rok 2017 nebo se informovat o turistických atraktivitách v našem území, může se zastavit v kanceláři MAS Brdy-Vltava na Mírovém nám. 1551 nebo v Informačním středisku města Dobříš na Mírovém nám. 103.

Za Centrum společných služeb Ing. Petra Svojtková

25.05. 2017

Setkání starostů Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska

Měsíc se s měsícem sešel a starostové Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska se opět potkali, tentokrát v Bistru Stará Školka na Voznici. Témat k diskusi bylo opravdu hodně. Program jsme začali přednáškou zástupce České pojišťovny týkající se zajištění odpovědnosti obcí. Následovala povinná administrativa zaměřená na schválení závěrečného účtu a účetní závěrky Svazku. Poté představili kolegové z Centra společných služeb (Petra Svojtková a Pavel Janeček) aktivity, které pro obce zajišťovali od posledního setkání starostů v březnu. Jednalo se především o zpracování programů rozvoje pro obce. V tomto období byly dokončeny programy rozvoje obce Drevníky, Chotilsko a Korkyně. Dále proběhlo rozdělení finančních prostředků ze Sociálního fondu regionu Brdy-Vltava (kde se pro tento rok podařilo rozdělit 526 574Kč mezi poskytovatele sociálních služeb v našem regionu). Pro město Dobříš vytvářeli pracovníci centra služeb Plán prevence kriminality, který bude dokončen v průběhu září tohoto roku. Bylo konstatováno, že obdobný plán by měl být  zpracován i pro město Nový Knín. Starostům byly představeny nové webové stránky Svazku. Poté následovala bouřlivější diskuse ohledně nedostatečných kapacit mateřských i základních škol v území, kdy jsme porovnávali počty narozených dětí v jednotlivých letech s počty míst v MŠ i u zápisů do 1. tříd ZŠ pro školní rok 2017/2018. Na to plynule navázala informace o průběhu zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Dobříš. Starostům jsme také nabídli zajištění seminářů pro zastupitele o tom, jak fungují školy a školská zařízení a jaká jsou jejich specifika. Markéta Dvořáková pak setkání uzavřela představením avíza výzvy MAS Brdy-Vltava z Operačního programu Zaměstnanost (Prorodinná opatření – příměstské tábory) a výzvy z Programu rozvoje venkova (Investice do místního zemědělství a nezemědělského podnikání).

Tímto bychom chtěli velmi poděkovat vedení obce Voznice a celému Bistru Stará Školka za to, že se o nás v průběhu celého setkání starali a připravili nám výborné občerstvení.

Za MAS Brdy-Vltava Ing. Kateřina Boukalová

Za Centrum společných služeb Ing. Petra Svojtková

18.05. 2017

Místní akční plán rozvoje vzdělávání - co nyní řešíme v oblasti školství v našem území

Možná jste už zaznamenali články, ve kterých byly zmiňovány dvě zkratky a to MAS (= místní akční skupina) a MAP (= místní akční plán) rozvoje vzdělávání. Za místní akční skupinu Brdy-Vltava se aktivně věnujeme plánování rozvoje školství v našem regionu. Samozřejmostí je, že všechny naše aktivity realizujeme ve spolupráci se školami z našeho regionu. V současné chvíli se zabýváme analýzou počtu dětí, které se hlásí do 1. ročníků. Tuto analýzu pak doplníme v září o aktuální situaci – kolik dětí reálně nastoupilo. A proč se zabýváme tímto tématem? V území obcí Dobříšska a Novoknínska funguje v současné době 11 základních škol, které zřizují obce a 1 soukromá ZŠ. 7 z těchto 12 ZŠ je však málotřídních. To znamená, že je zde pouze 1.-5. ročník. Děti pak přestupují na 6. ročník do úplných škol, které jsou v regionu pouze 4 (ZŠ Dobříš, Komenského nám., 2. ZŠ Dobříš, ZŠ Nečín a ZŠ Nový Knín). Na Dobříši jsou školy zaplněné, v Nečíni zatím kapacita dostačuje, ale je zde horší dopravní dostupnost, Nový Knín se také plní a otázkou je, jak situaci řešit. O to se snažíme v komunikaci se zástupci škol i obcí, abychom zajistili žákům v našem regionu důstojné prostředí pro vzdělávání. Zároveň organizujeme vzdělávací semináře v oblasti školství, téma si mohou vybrat přímo aktéři z území, a pokud se nám sejde více námětů na dané téma, seminář zorganizujeme podle požadavku zájemců. Už jsme realizovali semináře na téma inkluze, finanční gramotnost či jak přistupovat k náročné situaci ve třídě. Pokud byste měli zájem se některého semináře zúčastnit, pozvánky zveřejňujeme na webových stránkách www.brdy-vltava.cz nebo se nám můžete ozvat na email brdy-vltava@seznam.cz nebo volejte na telefon 605 344 750. Budeme rádi za další názory a podněty z území!

Za realizační tým projektu Ing. Kateřina Boukalová

15.05. 2017

Druhé kolo seminářů Náročné situace ve školní třídě 11.5.2017

Z důvodu velkého zájmu jsme dne 11.5.2017 opakovaně uspořádali seminář na téma Náročné situace ve školní třídě. Tentokrát se seminář uskutečnil v Základní škole v Novém Kníně. Obsah semináře naleznete zde.

Všem účastníkům moc děkujeme a těšíme se viděnou na dalších aktivitách v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000089

10.05. 2017

Seminář Hodnocení a klasifikace jako prvek pozitivní motivace

Na základě podnětů ze škol bychom Vás rádi pozvali na další ze seminářů, tentokrát zaměřený na Hodnocení a klasifikaci jako prvků pozitivní motivace. Seminář se uskuteční v rámci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš", reg č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000089 .

Téma: Hodnocení a klasifikace jako prvek pozitivní motivace - více informací o obsahu semináře a lektorovi v přiložené pozvánce
Termín: 31. května 2017 od 15:00
Místo:ZŠ Dobříš, Komenského nám.35
Program: viz příloha

V případě Vašeho zájmu prosím o nahlášení jmen osob, které se semináře zúčastní, nejdéle do 26.5. 2017 na email boukalova.brdyvltava@gmail.com nebo telefon 605 344 750.
 
28.04. 2017

Vzdělávání nejen pro pedagogy - MAP ORP Dobříš

 

Náročné situace ve školní třídě bylo tématem dalšího vzdělávacího semináře, který se uskutečnil dne 26. dubna 2017 v ZŠ Lidické na Dobříši. Seminář vedl Mgr. Ondřej Bárta, pedagog a lektor dalšího vzdělávání dospělých se zaměřením na DVPP, manažer programu pro školy „I ve mně je lídr“ pro Českou a Slovenskou republiku, certifikovaný lektor 7 návyků skutečně efektivních lidí. Účastníci semináře se nejprve navzájem představili. Dále účastnici uváděli, jakou situaci považují za náročnou ve třídě – např. agresivní chování, odmítání spolupráce, slabá pozornost, posměch mezi žáky). Na tomto základě pak došlo k vydefinování pocitů, které obtížnou situaci doprovázejí a co si v případě zažívání nepříjemné situace uvědomit (jak působí můj postoj na ostatní a jak mě ovlivňuje reakce ostatních). Seminář byl dále zaměřen na ukázku komunikace v nepříjemných situacích, zmapování typických příkladů zátěžových situací a efektivního vedení sebe sama. Dále se lektor zaměřil na představení a sdílení spolupráce na úrovni školního týmu a vlivu školní kultury na klima třídy.

07.04. 2017

Schválen Strategický rámec MAP ORP Dobříš, verze 1.2

Členové Řídícího výboru MAP ORP Dobříš schválili dne 30.3.2017 na svém setkání Strategický rámec MAP, verze 1.2. Aktuální verze Strategického rámce byla dne 10.4.2017 odeslána na sekretariát Regionální stálé konference, který ji předá na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a dalším relevantním subjektům. Strategický rámec bude poté zveřejněn na webových stránkách k Územní dimenzi.

07.04. 2017

Vzdělávací aktivity pro pedagogy - Náročné situace ve školní třídě

Rádi bychom Vás pozvali na další ze seminářů pro pedagogy, který se uskuteční v rámci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Dobříš", reg č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000089 .


Téma: Náročné situace ve školní třídě
Termín: 26. dubna 2017 od 15:00
Místo: Základní škola Dobříš, Lidická 384
Program: viz příloha

V případě vašeho zájmu prosím o nahlášení osob, které se semináře zúčastní, nejdéle do 20.4. 2017 na email boukalova.brdyvltava@gmail.com nebo telefon 605 344 750.

Více o projektu naleznete zde: MAP pro ORP Dobříš

07.04. 2017

Rozpracováváme projekty spolupráce aktérů ve vzdělávání na Dobříšsku a Novoknínsku

Dne 30.3.2017 se sešli členové pracovních skupin v budově bývalého mlýna v Novém Kníně, aby rozpracovávali témata projektů spolupráce aktérů ve vzdělávání v ORP Dobříš. Nejprve jsme společně doplnili SWOT analýzy jednotlivých opatření dokumentu MAP (Předškolní vzděláván a péče: dostupnost - inkluze - kvalita, Čtenářská a matematická gramotnost v základním školství, Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem) a dotvořili SWOT analýzu pro  téma Spolupráce a neformální vzdělávání.

Poté jsme se vrhli na rozpracovávání tři témat projektů spolupráce:

 1. Společné aktivity sbližují,
 2. Vzdělávání propojuje region,
 3. Praxe pro vzdělávání, vzdělávání pro praxi aneb výuka ve dvou.

Na setkání jsme diskutovali především cíle a věcné zaměření aktivit jednotlivých projektů spolupráce.

20.03. 2017

MÁME SCHVÁLENOU STRATEGII MAS BRDY-VLTAVA!!!!!!!!!!!!

Dne 10. 3. 2017 splnila Strategie MAS podmínky věcného hodnocení ze strany Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zemědělství.

V tuto chvíli připravujeme nezbytné administrativní kroky pro vyhlášení výzev MAS a tyto kroky komunikujeme s jednotlivými ministerstvy. O samotném vyhlášení výzev budeme všechny aktéry z území MAS dopředu informovat. Finální verzi strategie naleznete v sekci Rozvoj regionu - Strategie na období 2014-2020.

20.03. 2017

Vyhlášená výzva do Sociálního fondu regionu Brdy - Vltava 20.3.2017

Dne 20. 3. 2017 byla vyhlášená výzva do Sociálního fondu regionu Brdy-Vltava.

Více informací naleznete na:

http://www.brdy-vltava.cz/hlavni-oblasti/vyzvy/#!8

nebo na stránkách Sociálního fondu

http://www.socialnifond.brdy-vltava.cz/index.php?id=31

 

13.03. 2017

Zápisy do 1. tříd a vytváření spádového obvodu ZŠ Nečín

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem rodičům, kteří vyplnili dotazník týkající se spádovosti ZŠ Nečín. Dotazníkové šetření jsme zrealizovali především s ohledem na narůstající dětskou populaci v celém regionu Dobříšska a Novoknínska a s tím související poptávku po kapacitách základních škol a také s ohledem na větší komfort rodičů. Šetření se primárně týkalo optimálního nastavení svozových autobusů do ZŠ Nečín. Vrátilo se nám 92 vyplněných dotazníků. 62,5 % rodičů dojíždějících žáků uvedlo, že by svozový autobus využilo. Z hlediska doručených odpovědí a analýzy existujících spojů vyplývá jako vhodné řešení přidat ke stávajícím spojům ještě jeden nový. V tuto chvíli uvažujeme o trase začínající v oblasti Druhlic a vedoucí přes Borotice a Drevníky do Nečíně. Dále přichází v úvahu prodloužení spoje Čelina-Nečín do Prostřední Lhoty, případně obce Čím. Naše návrhy jsme představili starostům z okolních obcí dne 7. 3. 2017 na setkání Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska a dále bychom je chtěli prezentovat zástupcům Středočeského kraje za účelem zajištění financování svozového autobusu. Dále jsme se v dotazníku ptali na optimální začátek výuky, kdy 67,5 % z dotazovaných rodičů si přeje ponechat začátek od 7:30. Vzhledem k začátku vyučování by pak mohl svozový autobus vyjíždět kolem 6:45. Odpoledne by pak bylo vhodné odjezd autobusu navázat na konec výuky kolem 13h a poté odpoledne kolem 15h. Další oblastí v dotazníku byl provoz ranní družiny, která by mohla začínat optimálně od 6:30 do začátku výuky, v některých případech by rodiče přivítali začátek už od 6:00. Odpolední družina (klub) by pak měla být otevřena od 11:00 pro mladší děti a od 13:00 pro starší žáky. Provozní doba by měla trvat až do 16:30.

Za ZŠ a MŠ Nečín, Romana Zemanov, ředitelka

(zdroj obrázku: Oficiální web obce Nečín)

08.03. 2017

MAS a MAP a starostové obcí v ORP Dobříš

V úterý 7. 3. 2017 proběhlo v Základní škole v Novém Kníně setkání zástupců Dobrovolného svazku obcí Dobříšska a Novoknínska. Na setkání jsme řešili také oblast školství. Především jsme diskutovali možnost vytvoření spádového obvodu pro ZŠ Nečín. ZŠ Nečín má v současné době jako jedna ze čtyř úplných ZŠ v regionu volnou kapacitu (nejen rejstříkovou, ale také fyzickou). Starostové obcí se tak mohou obracet na pana starostu Kaisera (Nečín) ohledně vytvoření spádového obvodu. Dále jsme se zabývali možností zajistit autobusovou dopravu do ZŠ Nečín ve spolupráci se Středočeským krajem. Této problematice se budeme dále věnovat. Starostům jsme také rozdali letáky týkající se zápisů do 1. třídy v ZŠ Nečín s prosbou o jejich distribuci.

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání jsme se starosty diskutovali aktualizaci investičních záměrů škol a školských zařízení. Důraz byl kladen na podrobné vyplnění celé části investičního záměru. Je nutné se zaměřit jak na vyplnění názvu záměru, odhadnout potřebné náklady, předpokládaný termín realizace a vyplnit vazbu na klíčové kompetence. Investiční záměr je nutné mít v dokumentu MAP zahrnutý, pokud škola plánuje žádat na tento záměr z evropských dotací. Dne 30. 3. 2017 bude aktualizovaný seznam záměrů škol schvalovat Řídící výbor MAP pro ORP Dobříš. Starostové byli informování také o dalších aktivitách projektu - pořádání vzdělávacích seminářů pro pedagogy a o náplni činnosti pracovních skupin MAP.

Na setkání byla probírána také další témata - vyhlášení výzvy Sociálního fondu regionu Brdy-Vltava, akce Ukliďme Česko, vývoj hodnocení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS a představení činnosti Pesoklubu.

 

06.03. 2017

Jednání Řídícího výboru MAP ORP Dobříš 30.3.2017

Dne 30.3.2017 se uskuteční v Novém Kníně 3. jednání Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Dobříš.

Rámcový program setkání:

 • Zpráva o průběhu projektu a plán dalších aktivit
 • Renominace manažera ITI PMO
 • Projednání a schválení Strategického rámce MAP ORP Dobříš, vč. seznamu investic

Setkání se uskuteční v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Dobříš, reg. č. CZ.02.3. 68/0.0/0.0/15_005/0000089.

V příloze naleznete pozvánku.

06.03. 2017

Vzdělávací aktivity pro pedagogy - finanční gramotnost ve školách (2.stupeň ZŠ)

Rádi bychom Vás pozvali na další ze seminářů pro pedagogy, který se uskuteční v rámci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Dobříš", reg č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000089 .


Téma: Přístupy ke vzdělávání žáků ve finanční gramotnosti (2.stupeň ZŠ)
Termín: 15. března 2017 od 15:00
Místo: Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35
Program: viz příloha

V případě vašeho zájmu prosím o nahlášení osob, které se za školu semináře zúčastní, nejdéle do 10.3. 2017 na email boukalova.brdyvltava@gmail.com nebo telefon 605 344 750.

Více o projektu naleznete zde: MAP pro ORP Dobříš

22.02. 2017

Co nového v MAS Brdy - Vltava - únor 2017

Ke stažení zde najdete náš nový newsletter.

Soubory ke stažení

14.02. 2017

Setkávání pracovních skupin MAP ORP Dobříš pokračuje i v roce 2017

Dne 7.2.2017 proběhlo další z naplánovaných setkání pracovních skupin MAP. Na setkání zástupci škol představili ostatním své investiční záměry. Následovalo krátké shrnutí čerpání Zjednodušených projektů škol (=šablon). Poté již probíhala samotná práce v jednotlivých skupinách. Při práci jsme vycházeli ze společně definovaných bodů z minulého setkání z konce listopadu 2016. Jednalo se o:

 • Spolupráci s rodinou a vyvolání zájmu rodiče/dítěte o reálné dění,
 • Brát v potaz zkušenosti z praxe při plánování vzdělávání,
 • Soustředit administrativu do jednoho bodu v regionu, aby se školám ulevilo od nepřiměřené (ne jen projektové) administrativy,
 • V rovině investic – dostatečné a kvalitní prostory pro výuku propojenou s praxí,
 • Finanční prostředky účelně směřovat tam, kde je nejvíce potřeba.

Účastníci byli rozlosováni do čtyř skupin. Cílem bylo zformulovat témata možných projektů spolupráce škol a neformálního vzdělávání. Zároveň navrhnout, kdo by mohl projekt realizovat a pro koho by byl projekt určen. S těmito projekty směřujeme na výzvu Implementace místních akčních plánu I, která by měla být vyhlášena v lednu 2018. V rámci této výzvy by měly být podpořeny konkrétní aktivity naplánované ve spolupráci v území. Podmínkou je spolupráce se školami a zaměření na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem a rozvoj potenciálu každého žáka. Podrobné informace k jednotlivým projektům budou rozpracovány na dalších setkáních pracovních skupin, příští plánujeme 30. března 2017.

Za realizační tým projektu Ing. Kateřina Boukalová