MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Místní akční skupina Brdy-Vltava

21.01. 2015

Místní akční skupina Brdy-Vltava je fakultativním orgánem obecně prospěšné společnosti Brdy-Vltava, která vznikla v roce 2006. Funguje ve Středočeském kraji na území Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska a Svazku obcí Střední Povltaví.

MAS je otevřené partnerství subjektů z veřejné, soukromé i neziskové sféry, které usilují o společný rozvoj regionu. Partneři musí mít na území působnosti MAS Brdy-Vltava trvalé bydliště, sídlo či provozovnu nebo musí na daném území místně působit. Níže naleznete v souborech ke stažení podmínky pro přistoupení partnerů vč. práv a povinností partnera MAS Brdy - Vltava.

Naše společnost navazuje na zkušenosti z předchozího členství v MAS Srdce Čech.

Činnost MAS se zaměřuje především na:

  • Inovaci Strategie rozvoje regionu
  • Spolupráci na strategických koncepcích Středočeského kraje
  • Poskytování poradenského sevisu zájemcům o dotace financovaných z různých dotačních titulů
  • Rozvoj turistického potenciálu regionu
  • Šíření informací prostřednictvím místního tisku a zpravodajů obcí
  • Šíření informací o možnostech dotací prostřednictvím mailových adres všem partnerům
  • Šíření propagačních materiálů Středočeského kraje
  • Šíření informací o pořádaných školení, seminářů, konferencí apod
  • Vzdělávání partnerů MAS

Rok 2016:

Podrobně jsou činnosti MAS uvedeny ve Výroční zprávě MAS Brdy-Vltava za rok 2016. Obecně se rok 2016 nesl v duchu neustálého doplňování požadavků jednotlivých ministerstev na Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020, dle pravidel, která se v průběhu času neustále měnila.