MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Osvojování dovedností

05.11. 2014

V rámci projektu Osvojování dovedností v regionu Brdy-Vltava, který probíhal od listopadu 2013 do června 2014. Proběhla v březnu 2014 tréninková výzva na téma "Aktivní venkov ve spolupráci s Brdy-Vltava o.p.s." Cílem výzvy bylo posílení společné identity obyvatel regionu prostřednictvím realizace akcí pro veřejnost regionálního charakteru konaných na území MAS Brdy-Vltava. Dále šlo o informování veřejnosti o činnosti MAS. Podpořeny byly akce kulturně - společenského charakteru, které proběhali od května do června. Podpořeny byly akce: Happening - Dobrá nálada nad zlato, Slavnostní vítání bušských občánků, Den dětí v Oplocence, Antonínské sousedské posezení, Davelský Ekofest, Jazz na za-hradě, Volby do evropského parlamentu nemusí to být "o nás bez nás", Putovní filmové čaje, Dětský den v Mokrovratech, Dětský den ve Drevníkách, Den dětí v Čími a Dobříšské májové slavnosti.