MAS Brdy-Vltava

Naše projekty

mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/vznp.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/obkv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/pbv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/cv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/socialnifond-56b0796edd3aa.png
Made by World Web Works(c) MAS Brdy-Vltava 2009 - 2018

Osvojování dovedností

V rámci projektu Osvojování dovedností v regionu Brdy-Vltava, který probíhal od listopadu 2013 do června 2014. Proběhla v březnu 2014 tréninková výzva na téma "Aktivní venkov ve spolupráci s Brdy-Vltava o.p.s." Cílem výzvy bylo posílení společné identity obyvatel regionu prostřednictvím realizace akcí pro veřejnost regionálního charakteru konaných na území MAS Brdy-Vltava. Dále šlo o informování veřejnosti o činnosti MAS. Podpořeny byly akce kulturně - společenského charakteru, které proběhali od května do června. Podpořeny byly akce: Happening - Dobrá nálada nad zlato, Slavnostní vítání bušských občánků, Den dětí v Oplocence, Antonínské sousedské posezení, Davelský Ekofest, Jazz na za-hradě, Volby do evropského parlamentu nemusí to být "o nás bez nás", Putovní filmové čaje, Dětský den v Mokrovratech, Dětský den ve Drevníkách, Den dětí v Čími a Dobříšské májové slavnosti.

Hlavní projekty

Cesty venkova