MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

1. Kulatý stůl 19.2.2015

03.12. 2015

Kulatý stůl v rámci projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“

Dne 19. února 2015 proběhlo společné setkání se starosty z území Místní akční skupiny Brdy-Vltava. Jednalo se o diskusi s Ing. Radimem Sršněm, Ph.D., prezidentem Evropské sítě LEADER pro rozvoj venkova, 1. místopředsedou Sdružení místních samospráv ČR, místopředsedou hnutí Starostové a nezávislí a zároveň starostou obce Dolní Studénky. Setkání se účastnilo celkem 16 starostů z celkového počtu 31 z území MAS. Radim Sršeň představil organizaci Sdružení místních samospráv ČR (nositel projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí…“) a informoval o aktuálním stavu vyjednávání nového programového období a připravovaných operačních programech pro období 2014-2020 se zaměřením na problematiku veřejné správy. Markéta Dvořáková prezentovala starostům činnost MAS a všechny realizované projekty od roku 2010.

Představení činnosti MAS i prezentace Radima Sršně ukázala na fakt, že MAS Brdy-Vltava je v České republice unikátní, protože dokázala fungovat i bez finanční podpory z Programu rozvoje venkova ČR (v roce 2008 nedokázala tuto podporu získat a poté již nebyla možnost se do Programu rozvoje zapojit) a byla schopná vlastní aktivní činností podporovat subjekty v území jiným způsobem (více informací o projektech viz www.brdy-vltava.cz). V programovém období 2007-2013 tak MAS Brdy-Vltava realizovala vlastní projekty financované z Evropských fondů (bez podpory z PRV). V novém programovém období 2014-2020 může MAS Brdy-Vltava poskytováním malých projektů pomoci obcím (ale i dalším subjektům z území MAS) společně přispívat k rozvoji našeho regionu.