MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Region Tour Brno 2017

24.01. 2017

Na brněnském výstavišti se i letos uskutečnil veletrh REGIONTOUR 2017. Mezinárodní veletrh, který proběhl ve dnech 19. - 22. ledna 2017, se zaměřuje na prezentaci průmyslu cestovního ruchu s akcentem na regiony nejen České republiky, ale i střední Evropy.  Současně se konal i veletrh GO se zaměřením na výjezdovou turistiku.

 Na veletrhu se představili odborníci z oboru s aktuálními trendy a službami pro veřejnost. Součástí veletrhu byl doprovodný program v podobě projekcí dokumentů, přednášek a seminářů na aktuální témata v oboru.

 Na stánku Dobříš a okolí Dobříšska byl velký zájem o památky a zajímavosti Dobříšska a Novoknínska. Dále byly k dispozici drobné propagační předměty a materiály regionálních aktérů cestovního ruchu. Na veletrh jsme přivezli nové kalendáře akcí pro rok 2017, brožury a mapy Dobří(š) v poznání, cykloturistické mapy Od Brd k Vltavě, letáky Muzea Zlata Nový Knín, brožury a letáky Zámku Dobříš, průvodce po naučné stezce Karla Čapka a pexeso regionu Od Brd k Vltavě. Veškeré materiály jsou zdarma k dispozici v Informačním středisku Dobříše. V letošním roce byla možnost na stánku ochutnat regionální pivo Baštýř z Pivovaru Energon, preclíky od Josefa Bedřicha s. r. o. a masné výrobky z řeznictví Šťástka z Prostřední Lhoty.

 Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska ve spolupráci s MAS Brdy – Vltava o. p. s. vypravili na veletrh autobus. Společného výletu se zúčastnili jak zástupci jednotlivých obcí, tak i obyvatelé z našeho regionu. Výlet se díky pohodlnému autobusu firmy Hejnal Turismo s.r.o. velice vydařil a účastníci si kromě hezkých zážitků přivezli také řadu propagačních materiálů a regionálních výrobků.

 Smyslem účasti na tomto veletrhu je představit široké veřejnosti kulturní a přírodní bohatství regionu Od Brd k Vltavě, jehož nedílnou součástí je město Dobříš a Nový Knín. Především bychom chtěli poděkovat kapele Flok S.K.H. a kapele Dobříšský pokleslý orchestr lidových nástrojů, které zajistily doprovodný program na stánku. Velice děkujeme Josefu Bedřichovi a řezníkovi Pavlovi Šťástkovi za poskytnuté občerstvení. Dále bychom chtěli poděkovat všem, kteří s námi spolupracovali na přípravě veletrhu. Zejména městu Dobříš, Zámku Dobříš, městu Nový Knín, Čechově stodole, Památníku Karla Čapka, Infocentru Chotilsko, TEPfaktoru a Lanovému parku Slapy.