MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

  • Domů>>
  • Brdy-Vltava o.p.s.

Brdy-Vltava o.p.s.

Poddokumenty

Správní rada

27.11. 2014
  • Bc. Stanislava Krejčíková (předsedkyně)
  • Miloslav Haniš
  • Martin Kobík

Rok 2017 - termíny jedná Správní rady

2.10.2017 Program jednání: Úprava Statutu Brdy-Vltava o.p.s., informace o projektu Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje soci…

Dozorčí rada

27.11. 2014
  • Ing. Irena Táborová
  • Mgr. Jaromír Němec
  • Ing. Petra Svojtková

Rok 2016 - termíny jednání Dozorčí rady

10.2.2016    Program společného jednání Správní a Dozorčí rady

  1. Předložení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.
  2. Projekt Místní …