MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Strategie 2014-2020

22.08. 2014

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020

Aktuálně k SCLLD

MÁME SCHVÁLENOU STRATEGII MAS BRDY-VLTAVA!!!!!!!!!!!!

Dne 10. 3. 2017 splnila Strategie MAS podmínky věcného hodnocení ze strany Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zemědělství. V tuto chvíli připravujeme nezbytné administrativní kroky pro vyhlášení výzev MAS a tyto kroky komunikujeme s jednotlivými ministerstvy. O samotném vyhlášení výzev budeme všechny aktéry z území MAS dopředu informovat. Finální verze strategie naleznete níže.

 

MAS Brdy-Vltava obdržela první hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti ze strany MMR 25.5.2016. Vypořádání doručených připomínek jsme odeslali dne 7.6.2016. Dne 22.6.2016 byla naše strategie postoupena do věcného (obsahového) hodnocení MMR, MPSV a MZE.

Dne 15.3.2016 jsme se sešli v krásném prostředí bývalého mlýna v Novém Kníně, abychom společně schválili dlouho připravovanou strategii rozvoje regionu MAS Brdy-Vltava. Strategie byla projednávána na řadě setkání s aktéry v území. Včerejší setkání se však více než v pracovním duchu, neslo v duchu slavnostního zakončení dvouleté práce, protože partneři MAS společně schválili strategii jako závazný dokument činnosti a rozvoje MAS Brdy-Vltava. Dnes 16.3.2016 jsme strategii předložili na Ministerstvo pro místní rozvoj a nyní nám už jen zbývá čekat na její schválení.

Na přípravu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje jsme v roce 2014 získali dotaci z OP Technická pomoc ve výši 750 000 Kč v rámci projektu "Podpora vzniku Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Brdy - Vltava o.p.s.“ a v roce 2015 dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 66 286 Kč.