MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

SVĚT DOBRÝCH LIDÍ

Komunitní centrum Svět dobrých lidí (registrační číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016105)

Komunitní centrum Svět dobrých lidí je klíčovým projektem MAS Brdy - Vltava, který je také identifikován ve Strategii komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Brdy - Vltava na období 2014 - 2020.

Nejenom dobříšští občané budou moci od září tohoto roku navštěvovat nově vzniklé komunitní centrum SVĚT DOBRÝCH LIDÍ. Zrekonstruované prostory krásné historické vily v ulici Pionýrů u břehu rybníka Papež nabídnou příjemné místo pro společné formální i neformální setkávání. Svět dobrých lidí bude místem pro konání aktivit, které budou cíleny na všechny věkové kategorie. Provoz centra bude každý všední den od 8:00 do 20:00. Každý měsíc  plánujeme minimálně jednu tematicky zaměřenou celodenní akci.

Pravidelně zde budou pořádány tematické kurzy, které budou vedeny odbornými lektorkami a lektory. Rádi bychom zprostředkovali tvůrčí kurzy jako např. pečení (kváskového chleba, sladkostí,...) nebo další kurzy zaměřené na vzdělávání a osobní rozvoj. Dakší plánovanou aktivitou klubové kino. Po předchozí domluvě bude možné celé prostory komunitního centra využívat také pro záměry z řad veřejnosti. Může se zde konat dětská oslava, kroužky nejen pro děti, klub důchodců,....

Cílem projektu je vytvořit otevřený a příjemný prostor komunitního centra s okamžitou kapacitou přibližně 50 osob. Každý den tak nabídne příležitost jak smysluplně a plnohodnotně trávit čas. To ideálně povede ke zvýšení míry sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením v našem regionu Brdy - Vltava. Svět dobrých lidí bude místem, kde se potřeba pomoci bude moci potkat s adekvátní nabídkou.

Přijďte do Světa dobrých lidí, jste všichni srdečně zváni.

Doba realizace projektu je od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2022.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Poddokumenty