MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Aktuality

Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo koncepční část Strategie MAS Brdy-Vltava

23.09. 2021

Máme schválenou Koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brdy-Vltava pro nové programové období EU 2021 - 2027 (dále SCLLD MAS).

Tímto moc děkujeme všem starostům a starostkám, zástupcům škol, zástupcům organizací…

Koncepční část Strategie MAS Brdy-Vltava byla schválena Plénem regionu MAS

30.08. 2021

Samotnému zpracování Koncepční části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brdy-Vltava na období 2021-2027 předcházela  v průběhu let 2018 až 2021 celá řada setkání s aktéry v území MAS. Jednalo se o setkání nad problematikou vzdělávání,…

Výzva na Sociální fond pro rok 2021 vyhlášena - Aktualizace

01.04. 2021

Dnes bylo zveřejněno rozdělení finančních prostředků a zápis z jednání výběrové komise. Výsledky naleznete u dokumenatce k výzvě (odkaz níže)

Dne 3.5.2021 došlo k aktualizaci výzvy - alokace výzvy byla navýšena na 1 152 133 Kč. Zároveň došlo…

Podpora a Konzultace

26.03. 2021

Ve spolupráci s pedagogy a studenty jsme se rozhodli usnadnit domácí přípravu žáků základních škol pomocí tzv. covidového doučování. Po vyplnění krátkého formuláře Vás budeme kontaktovat, kde si upřesníme čas a datum, od kdy bude možné s doučováním začít. Doučování probíhá na v Dobříši na adrese Pionýrů 892, Dobříš.

Jsme standardizovaná MAS pro období 2021 - 2027_co to znamená?

28.01. 2021

Od 22. ledna 2021 jsme za celé území MAS Brdy-Vltava úspěšně prošli procesem tzv. standardizace místních akčních skupin. Jedná se o splnění podmínek, které stanovilo Ministerstvo pro místní rozvoj.…