MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Aktuality

AGROLESNICTVÍ_seminář 18.3.2019

20.03. 2019

V knihovně na Dobříši proběhl v pondělí 18.3.2019 odborný seminář zaměřený na agrolesnictví, kde nám odborníci  z Mendelovy univerzity v Brně a  Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích představili historii a…

3.výzva MAS IROP_DOPRAVA_4.3.-31.5.2019_PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ ZAHÁJEN

04.03. 2019

MAS Brdy-Vltava jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Brdy-Vltava o.p.s. na období 2014 – 2020“ vyhlašuje dne 4. 3. 2019 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního…

AGROLESNICTVÍ - seminář 18.3.2019 od 17:00 - změna místa konání!

22.02. 2019

Šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny.

Seminář pro žadatele 4. výzva PRV

15.02. 2019

Dne 14.2.2019 proběhl v kanceláři MAS seminář pro žadatele do 4. výzvy MAS z PRV. Na setkání byly představeny všechny podporované oblasti - investice do místního zemedělství, podpora regionální produkce a podpora nezemědělského podnikání. Seminář probíhal…

Rozvoj malého a středního podnikání_seminář, kde budeme vystupovat

11.02. 2019

Rádi bychom Vás pozvali na seminář, který pořádá Czech Invest. Markéta Dvořáková bude spolu s dalšími zástupci místních akčních skupin představovat možnosti podpory malých a středních podnikatelů. Seminář se uskuteční 6.3.2019 v Příbrami (COWÁRNA,…