MAS Brdy-Vltava

Naše projekty

mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/vznp.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/obkv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/pbv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/cv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/socialnifond-56b0796edd3aa.png
Made by World Web Works(c) MAS Brdy-Vltava 2009 - 2018

Dozorčí rada

  • Ing. Irena Táborová
  • Mgr. Jaromír Němec
  • Ing. Petra Svojtková

Rok 2016 - termíny jednání Dozorčí rady

10.2.2016    Program společného jednání Správní a Dozorčí rady

  1. Předložení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.
  2. Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš
  3. Žádost o poskytnutí úvěru na Financování provozních potřeb ve výši 3 000 000Kč.
  4. Kontrola hospodaření organizace Brdy-Vltava o.p.s. za rok 2015.
  5. Možnost pronájmu prostor - kancelář.

Zápis ze společného jednání Správní a Dozorčí rady je uložen k nahlédnutí v kanceláři organizace.