MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Dozorčí rada

27.11. 2014
  • PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.
  • Mgr. Jaromír Němec
  • Ing. Pavel Svoboda

Rok 2016 - termíny jednání Dozorčí rady

10.2.2016    Program společného jednání Správní a Dozorčí rady

  1. Předložení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.
  2. Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš
  3. Žádost o poskytnutí úvěru na Financování provozních potřeb ve výši 3 000 000Kč.
  4. Kontrola hospodaření organizace Brdy-Vltava o.p.s. za rok 2015.
  5. Možnost pronájmu prostor - kancelář.

Zápis ze společného jednání Správní a Dozorčí rady je uložen k nahlédnutí v kanceláři organizace.