MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Rozvoj školství

MAS a MAP - tyto dvě zkratky jdou od dubna 2016 ruku v ruce. MAS již znáte, ale co je to MAP? MAP je zkratkou tzv. Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro ORP Dobříš, jehož zpracování se MAS Brdy-Vltava ujala. Jako Místní akční skupina také pomáháme školám se zpracováním šablon, neboli projektu zjednodušeného vykazování, které mají za cíl podpořit mateřské a základní školy.

Více naleznete v sekci:

Poddokumenty

MAP II ORP Dobříš

19.04. 2018

Projekt navazuje na MAP I ORP Dobříš a je zaměřen na rozvoj vnitřního potenciálu a spolupráce škol z území ORP Dobříš. V rámci projektu budou realizovány aktivity vedoucí ke zvýšení kvality vzdělávání naplánované v MAP I zaměřené…

Šablony a animace ZŠ a MŠ

07.04. 2016

Pokračujeme ve spolupráci škol a Místní akční skupiny (MAS). Terminologicky nově nazýváme tuto spolupráci jako "animaci škol a školských zařízení". Oslovili jsme všechny školy na "našem" území, aby školy věděly, že mohou s MAS spolupracovat a konzultovat…

Soubory ke stažení