MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Rozvoj školství

MAS a MAP - tyto dvě zkratky jdou od dubna 2016 ruku v ruce. MAS již znáte, ale co je to MAP? MAP je zkratkou tzv. Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro ORP Dobříš, jehož zpracování se MAS Brdy-Vltava ujala. Jako Místní akční skupina také pomáháme školám se zpracováním šablon, neboli projektu zjednodušeného vykazování, které mají za cíl podpořit mateřské a základní školy.

Více naleznete v sekci:

Poddokumenty

Analytické podklady

05.10. 2018

Analytické podklady Místní akční skupiny Brdy-Vltava jsou plánovacím podkladem pro zřizovatele škol, zástupce obcí, zástupce neformálního vzdělávání, podnikatele a další subjekty v regionu.Část věnující se školství byla vytvořena v rámci Místního…

Šablony a animace ZŠ a MŠ

07.04. 2016

Pokračujeme ve spolupráci škol a Místní akční skupiny (MAS). Terminologicky nově nazýváme tuto spolupráci jako "animaci škol a školských zařízení". Oslovili jsme všechny školy na "našem" území, aby školy věděly, že mohou s MAS spolupracovat a konzultovat…

Soubory ke stažení