MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Rozvoj školství

MAS a MAP - tyto dvě zkratky jdou od dubna 2016 ruku v ruce. MAS již znáte, ale co je to MAP? MAP je zkratkou tzv. Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro ORP Dobříš, jehož zpracování se MAS Brdy-Vltava ujala. Jako Místní akční skupina také pomáháme školám se zpracováním šablon, neboli projektu zjednodušeného vykazování, které mají za cíl podpořit mateřské a základní školy. Od roku 2021 poskytujeme podporu dětem a žákům ohrožených psychosociální zátěží a školním neúspěchem. 

Více naleznete v sekci:

Poddokumenty

Lesní pedagogika v regionu Brdy-Vltava

29.01. 2024

Díky podpoře Středočeského kraje - Program 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětujsme v roce 2022 - 2023 mohli uspořádat více jak čtyřicet výukových lekcí pro děti a žáky z regionu Brdy-Vltava (ORP Dobříš a Střední povltaví). Během trvání projektu zájem z území převyšoval nabídku a proto budeme pokračovat v projektu MAP ORP Dobříš IV.

MAP IV ORP Dobříš

08.12. 2023

Prohloubení spolupráce a zapojení relevantních aktérů z území do procesu plánování a aktualizace strategického dokumentu MAP. Zkvalitnění vzdělávání v mateřský a základních školách na Dobříšsku a Novoknínsku v reakci na problémy a potřeby území prostřednictvím implementace akčních plánů.

Doučování v Komunitním centru Svět dobrých lidí

08.12. 2023

Podpora doučování žáků se sociálním znevýhodněním v kalendářním roce 2023 Od května do prosince 2023 plánujeme v rámci předkládaného projektu podpořit v rámci individuálního doučování 15 dětí, u nichž bude identifikováno ohrožení školní docházky z důvodu nízkého socioekonomického statutu rodiny.

MAP III ORP DOBŘÍŠ

04.04. 2022

Hlavním cílem projektu je pokračovat v nastaveném společném plánování, vč. přípravy společných implementačních aktivit v MAP IV. Naším cílem je zajistit pokračování a nepřerušení dobře nastavené spolupráce se školami a dále rozvíjet spolupráci všech aktérů ve vzdělávání v území.

Analytické podklady

05.10. 2018

Analytické podklady Místní akční skupiny Brdy-Vltava jsou plánovacím podkladem pro zřizovatele škol, zástupce obcí, zástupce neformálního vzdělávání, podnikatele a další subjekty v regionu.Část věnující se školství byla vytvořena v rámci Místního…

Soubory ke stažení