MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Operační program Zaměstnanost

Od 22.10.2018 byla vyhlášena 3. výzva na Podporu zaměstnanosti v regionu Brdy-Vltava. Tato výzva byla ukončena dne 11. 1. 2019. Všechny podklady k výzvě naleznete zde.

Od 26.3.2018 byla vyhlášena 2. výzva na Podporu sociálního podnikání v regionu Brdy-Vltava. Tato výzva byla ukočena dne 10.6.2018. Všechny podklady k výzvě naleznete zde.

Od 15.6.2017 byla vyhlášena 1. výzva na Podporou prorodinných opatření v regionu Brdy-Vltava - Příměstské tábory a zajištění dopravy dětí do a z příměstského tábora. Tato výzva byla ukončena dne 31.7.2017. Všechny podklady k výzvě naleznete zde.