MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Operační program Zaměstnanost

V současné době není vyhlášená žádná výzva z Operačního programu Zaměstnanost.