MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Zajištění činnosti MAS Brdy-Vltava

 

Operační program technická pomoc OPTP 2021-2027


 
Projekt:               MAS - Brdy-Vltava o.p.s. -1
Reg. č.:                CZ.07.02.01/00/22_003/0000214
Účel dotace:       Zajištění činnosti MAS Brdy-Vltava -
Podporovanými aktivitami je zajištění stabilní administrativní kapacity stejně jako ostatních výdajů potřebných pro výkon činností MAS.

Datum zahájení projektu:  01.12. 2023
Datum ukončení projektu: 30. 9. 2024
 
Projekt je zaměřen na podporu činnosti související s přípravou, řízením, prováděním a aktualizováním integrované strategie – Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brdy-Vltava na období 2021-2027. Projekt pokrývá výdaje na zajištění administrativní kapacity MAS a další související výdaje nezbytné pro realizaci projektů přispívajících k plnění výše uvedené strategie např. výdaje na animaci, vzdělávání, získávání zkušeností, publicitu, provozní výdaje apod.

Celkové způsobilé výdaje projektu činí: 1 212 144,00 Kč (dotace 1 151 536,80 Kč)

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

Poddokumenty