MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Integrovaný regionální operační program

Poddokumenty

ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK - IROP (Zakázka malého rozsahu)

18.10. 2020

Zakázka malého rozsahu (ZMR) je zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší než 2 mil. Kč bez DPH v případě zakázky na dodávky a/nebo služby nebo 6 mil. Kč bez DPH v případě zakázky na stavební práce.