MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Integrovaný regionální operační program

Poddokumenty

1.Výzva MAS IROP 2021-2027_27.3.2024-15.4.2024_PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ UKONČEN

27.03. 2024

 V dokumentech níže naleznete ke stažení aktuální dokument Interní pracovní postupy MAS Brdy-Vltava pro PR IROP 2021-2027 a harmonogram výzev MAS pro Programový rámec IROP pro rok 2024.

ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK - IROP (Zakázka malého rozsahu)

18.10. 2020

Zakázka malého rozsahu (ZMR) je zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší než 2 mil. Kč bez DPH v případě zakázky na dodávky a/nebo služby nebo 6 mil. Kč bez DPH v případě zakázky na stavební práce.