MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Sociální fond Brdy-Vltava

08.10. 2014

Sociální fond regionu Brdy-Vltava byl vytvořen na bázi dlouhodobé spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb, obcemi a MAS Brdy-Vltava. Jeho cílem je sdružit finanční prostředky na dofinancování systému sociálních služeb poskytovaných v našem regionu.

Sociální fond regionu Brdy-Vltava byl vytvořen za účelem zjednodušení administrace příspěvků na dofinancování sociálních služeb. Sdružuje finanční prostředky obcí regionu, které tímto plní jednu ze svých základních funkcí - zajištění potřebných služeb pro své občany. Finance jsou rozdělovány na základě žádostí jednotlivých poskytovatelů, které vychází ze základního příspěvku na sociální služby od Středočeského kraje, který je potřeba dofinancovat. O rozdělování příspěvků rozhoduje Výběrová komise, které je vždy minimálně tříčlenná. Osvědčil se model min. 2 zástupci obcí a 1 zástupce za poskytovatele. Poskytovatelé sociálních služeb mohou v rámci dotace uplatnit své příspěvky za období leden až listopad roku, ve kterém je dotace poskytnuta. V průběhu prosince jsou vyúčtovávány příspěvky směrem k obcím.

Sociální fond byl vytvořen v rámci výzvy  D7 - Sociální inovace.Celý projekt je nesen v duchu "pečujeme o své blízké", o své sousedy a obyvatele regionu. Projekt by měl posílit sociální odpovědnost místních aktérů za společný život v regionu a také posílit odpovědnost obcí za systém sociálních služeb poskytovaných v území.

Projek byl podpořen v rámci výzvy D7, oblasti podpory Podpora sociální integrace a sociálních služeb, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a výše podpory byla stanovena na 1.596.764,20 Kč.

INFORMACE K VÝVÁM NALEZNETE V SEKCI VÝZVY - SOCIÁLNÍ FOND