MAS Brdy-Vltava

Naše projekty

mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/vznp.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/obkv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/pbv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/cv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/socialnifond-56b0796edd3aa.png
Made by World Web Works(c) MAS Brdy-Vltava 2009 - 2018

MAS Brdy-Vltava

Místní akční skupina Brdy-Vltava

Místní akční skupina Brdy-Vltava je fakultativním orgánem obecně prospěšné společnosti Brdy-Vltava, která vznikla v roce 2006. Funguje ve Středočeském kraji na území Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska a Svazku obcí Střední Povltaví.

MAS je otevřené partnerství subjektů z veřejné, soukromé i neziskové sféry, které usilují o společný rozvoj regionu. Partneři musí mít na území působnosti MAS Brdy-Vltava trvalé bydliště, sídlo či provozovnu nebo musí na daném území místně působit. Níže naleznete v souborech ke stažení podmínky pro přistoupení partnerů vč. práv a povinností partnera MAS Brdy - Vltava.

Naše společnost navazuje na zkušenosti z předchozího členství v MAS Srdce Čech.

Činnost MAS se zaměřuje především na:

 • Inovaci Strategie rozvoje regionu
 • Spolupráci na strategických koncepcích Středočeského kraje
 • Poskytování poradenského sevisu zájemcům o dotace financovaných z různých dotačních titulů
 • Rozvoj turistického potenciálu regionu
 • Šíření informací prostřednictvím místního tisku a zpravodajů obcí
 • Šíření informací o možnostech dotací prostřednictvím mailových adres všem partnerům
 • Šíření propagačních materiálů Středočeského kraje
 • Šíření informací o pořádaných školení, seminářů, konferencí apod
 • Vzdělávání partnerů MAS

Rok 2016:

Podrobně jsou činnosti MAS uvedeny ve Výroční zprávě MAS Brdy-Vltava za rok 2016. Obecně se rok 2016 nesl v duchu neustálého doplňování požadavků jednotlivých ministerstev na Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020, dle pravidel, která se v průběhu času neustále měnila.

Plénum regionu

Zájmové skupiny v území Místní akční skupiny Brdy-Vltava

1. Obce regionu

2. Kulturní a společenská činnost

3. Cestovní ruch

4. Sociální a zdravotní oblast

5. Občané

6. Děti, mládež, vzdělávání

7. Sportovní činnost

8. Podnikatelé ostatní

9. Podnikatelé zemědělci

Programový výbor

 • Veřejný sektor - Tomáš Havlíček starosta Nového Knína (předseda)
 • Podnikatelský sektor - Petr Potměšil
 • Neziskový sektor - Šárka Daňková za organizaci Stéblo

Monitorovací výbor

 • Veřejný sektor - Jiří Prokůpek za Svazek obcí Středního Povltaví (předseda)
 • Podnikatelský sektor - Lucie Kodadová za organizaci Klubíčko Štěchovice
 • Neziskový sektor - Michaela Sarnovská za společnost ČAP

Výběrová komise

 • Romana Čandová - Sociální a zdravotní oblast, soukromý sektor
 • Tereza Jandová - Sociální a zdravotní oblast, soukromý sektor
 • Jiří Soukup - Obce regionu, veřejný sektor
 • Zlata Koukolíčková - Obce regionu, veřejný sektor
 • Jana Šídová - Sociální a zdravotní oblast, soukromý sektor
 • Markéta Samcová - Občané, soukromý sektor
 • Zuzana Vospělová - Děti, mládež, vzdělávání, soukromý sektor
 • Marcela Murgašová - Děti, mládež, vzdělávání, soukromý sektor
 • Přemysl Lébl - Obce regionu, veřejný sektor
 • Vít Šiška - Občané, soukromý sektor
 • Jana Bouchalová - Sociální a zdravotní pojištění, soukromý sektor
 • Marie Guillenová - Obce regionu, veřejný sektor
 • Václav Duchaj - Cestovní ruch, soukromý sektor
 • Radek Řechka - Obce regionu, veřejný sektor
 • Milan Kymlička - Děti, mládež, vzdělávání, soukromý sektor
 • Josef Šimonovský - Podnikatelé ostatní, soukromý sektor
 • Milan Pfingstner - Podnikatelé ostatní, soukromý sektor

Zápisy z jednání výběrové komise jsou zveřejněny vždy u dané výzvy a daného operačního programu v sekci Výzvy.

Partneři MAS

Zájmové skupiny v území Místní akční skupiny Brdy-Vltava

1. Obce regionu

2. Kulturní a společenská činnost

3. Cestovní ruch

4. Sociální a zdravotní oblast

5. Občané

6. Děti, mládež, vzdělávání

7. Sportovní činnost

8. Podnikatelé ostatní

9. Podnikatelé zemědělci

Obce regionu Brdy-Vltava

Region Brdy-Vltava leží v jižní části Středočeského kraje. Jeho území se rozkládá mezi částí Brd zvanou Hřebeny na západě a řekou Vltavou na východě. Region se rozkládá na území dvou bývalých okresů, a to Příbram a Praha-západ. Díky dobré dostupnosti území z hlavního města Prahy a podmínkám pro různé formy turistiky je oblast vyhledávaným místem rekreace.

Region tvoří 31 obci: