MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Komunitní plán soc. služeb 2013-2017

25.06. 2014

Komunitní plán sociálních služeb v regionu Brdy-Vltava 2013 - 2017

Komunitní plán sociálních služeb regionu Brdy – Vltava vznikl jako návazný projekt Komunitního plánu regionu Dobříšsko. Šetřené území bylo rozšířeno částečně o oblast Novoknínska a zejména Středního Povltaví, kde dosud plánování sociálních služeb neprobíhalo. Velkou přidanou hodnotou společného procesu plánování je tvorba regionálního partnerství mezi poskytovateli sociálních a návazných služeb, obcemi a také aktivními občany. Po roce a půl společné činnosti mohu konstatovat, že toto se v našem území povedlo. O pracovní skupiny byl zájem, společně se nám podařilo vydefinovat největší problémy v území a to zejména nedostatečnou informovanost o systému sociálních služeb jako takových. Na toto zjištění jsme reagovali tvorbou speciální pracovní skupiny pro zajištění kvalitní informovanosti. Jejím výstupem je přehledný katalog sociálních a návazných služeb, dále webové stránky, členěné dle jednotlivých obtížných životních situací. V následujícím roce také plánujeme kampaň v místních periodikách zaměřenou na konkrétní příběhy lidí, které se dají řešit nějakou formou sociální služby (narození dítěte se zdravotním postižením, stáří a bezmocnost atd.).