MAS Brdy-Vltava

Naše projekty

mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/vznp.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/obkv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/pbv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/cv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/socialnifond-56b0796edd3aa.png
Made by World Web Works(c) MAS Brdy-Vltava 2009 - 2018

Komunitní plán soc. služeb

Komunitní plán sociálních služeb v regionu Brdy-Vltava 2013 - 2017

Komunitní plán sociálních služeb regionu Brdy – Vltava vznikl jako návazný projekt Komunitního plánu regionu Dobříšsko. Šetřené území bylo rozšířeno částečně o oblast Novoknínska a zejména Středního Povltaví, kde dosud plánování sociálních služeb neprobíhalo. Velkou přidanou hodnotou společného procesu plánování je tvorba regionálního partnerství mezi poskytovateli sociálních a návazných služeb, obcemi a také aktivními občany. Po roce a půl společné činnosti mohu konstatovat, že toto se v našem území povedlo. O pracovní skupiny byl zájem, společně se nám podařilo vydefinovat největší problémy v území a to zejména nedostatečnou informovanost o systému sociálních služeb jako takových. Na toto zjištění jsme reagovali tvorbou speciální pracovní skupiny pro zajištění kvalitní informovanosti. Jejím výstupem je přehledný katalog sociálních a návazných služeb, dále webové stránky, členěné dle jednotlivých obtížných životních situací. V následujícím roce také plánujeme kampaň v místních periodikách zaměřenou na konkrétní příběhy lidí, které se dají řešit nějakou formou sociální služby (narození dítěte se zdravotním postižením, stáří a bezmocnost atd.).

Soubory ke stažení

Hlavní projekty

Pomoc Brdy-Vltava
Sociální fond Brdy-Vltava