MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

MAP III ORP DOBŘÍŠ

V projektu MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ORP DOBŘÍŠ III zaktualizujeme Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP Dobříš (dále MAP), včetně strategického rámce a akčního plánu. MAP bude aktualizován spoluprací již vytvořené sítě partnerů z území. Budou zapojeny MŠ, ZŠ a ZUŠ i aktéři v neformálním a zájmovém vzdělávání. Bude využit potenciál regionu pro rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání a podpora škol ve strategickém plánování. V projektu dojde také k evaluaci procesu místního akčního plánování. V tomto "plánovacím MAPu" nejsou součástí implementační aktivity.

Kontaktní osoby pro MAP III
Řídící výbor MAP III
Pracovní skupiny MAP III 

 

Poddokumenty

Řídící výbor MAP III

08.04. 2022

Hlavní pracovní orgán partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP.

KONTAKTNÍ OSOBY PRO MAP III

08.04. 2022

 

Ing. Kateřina Boukalová, Ph.D., hlavní manažerka projektu, email: boukalova@brdyvltava@gmail.com, tel. č. 605 344 750

Lucie Bubancová - koordinátor rozvoje…