MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Podpora zaměstnanosti

20.08. 2014

Navazující podpora zaměstnanosti osob ohrožených sociálním vyloučením v regionu Brdy - Vltava

Navazující podpora zaměstnanosti osob ohrožených sociálním vyloučením v regionu Brdy - Vltava

Po úspěšné realizaci projektu Podpora zaměstnanosti osob ohrožených sociálním vyloučením se nám podařilo udržet fungování pracovní čety v režimu veřejně prospěšných prací, kdy ve spolupráci s Úřadem práce obsazujeme pracovní místa v četě uchazeči o zaměstnání. Četa tedy plynule fungovala od ukončení projektu v březnu 2015 do listopadu 2015. Poté se nám podařilo znovu uzavřít dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku od Úřadu práce na období listopad 2015 až říjen 2018.  V rámci této dohody nám Úřad práce přispívá na mzdy zaměstnanců pracovní čety, v současné době se jedná o čtyři osoby. Na ostatní náklady a to zejména mzdu koordinátora denních prací, pohonné hmoty do motorových pil a křovinořezů, náhradní díly do pracovních strojů a ostatní provozní náklady nám přispívají samotné obce, které si pracovní četu objednávají. V letošním roce jsme upravovali veřejná prostranství dle požadavků obcí například ve Velké Lečici, Štěchovicích, Rosovicích, Svatém Poli, Davli a Mokrovratech. Nejzajímavější práci jsme dělali v obci Štěchovice, kde jsme osázeli nábřeží Vltavy růžovými keři.

Po tříletém fungování v režimu veřejně prospěšných prací jsme zjistili, že bychom potřebovali zaměstnance pracovní čety podporovat i dalšími aktivitami jako v předcházejícím projektu a to zejména odborným poradenstvím, psychoterapeutickou pomocí a dalším vzděláváním. Nutné bude také prorekvalifikovat další uchazeče o práci v pracovní četě a to zejména při práci s motorovou pilou a křovinořezem. V rámci vypsané výzvy Operačního programu Zaměstnanost jsme podali žádost o navazující projekt "Podpora zaměstnanosti osob ohrožených sociálním vyloučením v regionu Brdy - Vltava II" a nyní čekáme na výsledky výběrového řízení.