MAS Brdy-Vltava

Naše projekty

mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/vznp.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/obkv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/pbv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/cv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/socialnifond-56b0796edd3aa.png
Made by World Web Works(c) MAS Brdy-Vltava 2009 - 2018

Podpora zaměstnanosti

Navazující podpora zaměstnanosti osob ohrožených sociálním vyloučením v regionu Brdy - Vltava

Po úspěšné realizaci projektu Podpora zaměstnanosti osob ohrožených sociálním vyloučením se nám podařilo udržet fungování pracovní čety v režimu veřejně prospěšných prací, kdy ve spolupráci s Úřadem práce obsazujeme pracovní místa v četě uchazeči o zaměstnání. Četa tedy plynule fungovala dále od března 2015 do listopadu 2015 a poté se nám podařilo znovu uzavřít dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku od Úřadu práce na období listopad 2015 - říjen 2016.  V rámci této dohody nám Úřad práce přispívá na mzdy zaměstnanců pracovní čety, kterých je šest. Na ostatní náklady a to zejména mzda koordinátora denních prací, pohonné hmoty do motorových pil a křovinořezů, náhradní díly do pracovních strojů a ostatní provozní náklady nám přispívají samotné obce, které si pracovní četu objednávají. V roce 2016 jsme upravovali veřejná prostranství dle požadavků zástupců obcí například v Nové Vsi pod Pleší, Chotilsku, Dalekých Dušníkách, Boroticích, Ouběnicích, Davli, Rosovicích, Županovicích, Obořišti a Rybníkách.

Po ročním fungování v režimu veřejně prospěšných prací jsme zjistili, že bychom potřebovali zaměstnance pracovní čety podporovat i dalšími aktivitami jako v předcházejícím projektu a to zejména odborným poradenstvím, psychoterapeutickou pomocí a dalším vzděláváním. Nutné bude také prorekvalifikovat další uchazeče o práci v pracovní četě a to zejména při práci s motorovou pilou a křovinořezem. V rámci vypsané výzvy Operačního programu Zaměstnanost jsme podali žádost o navazující projekt "Podpora zaměstnanosti osob ohrožených sociálním vyloučením v regionu Brdy - Vltava II" a nyní čekáme na výsledky výběrového řízení.

Hlavní projekty

Pomoc Brdy-Vltava
Sociální fond Brdy-Vltava