MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Analytické podklady

Analytické podklady Místní akční skupiny Brdy-Vltava jsou plánovacím podkladem pro zřizovatele škol, zástupce obcí, zástupce neformálního vzdělávání, podnikatele a další subjekty v regionu.Část věnující se školství byla vytvořena v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Dobříš II, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008630. 

Podklady jsou k dispozici ke stažení níže.