MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Správní rada

27.11. 2014
  • Bc. Stanislava Krejčíková (předsedkyně)
  • Miloslav Haniš
  • Martin Kobík

Všechny podklady z jednání Správní rady jsou uloženy a k nahlédnutí v kanceláři Brdy-Vltava o.p.s.

Rok 2018 - termíny jednání Správní rady

28.6.2018 - Program jednání: Schválení výroční zprávy a výsledku hospodaření za rok 2017.

Rok 2017 - termíny jednání Správní rady

2.10.2017 Program jednání: Úprava Statutu Brdy-Vltava o.p.s., informace o projektu Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb regionu Brdy-Vltava (reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006593), zhodnocení průběhu 1.výzvy MAS Brdy-Vltava z OPZ

13.6.2017 Program jednání: Schválení výroční zprávy organizace za rok 2016.

5.5.2017 Program jednání: vypršení mandátu členů správní a dozorční rady, schválení hospodaření organizace za rok 2016, Schválená Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brdy-Vltava a příprava prvních výzev, průběh projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0(15_005/0000089), průběh projektu Provozní a animační činnosti v MAS Brdy-Vltava (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001807), provoz kanceláře MAS. Podrobný zápis je k dispozici v kanceláři Brdy-Vltava o.p.s.

Rok 2016 - termíny jednání Správní rady

4.10.2016 Program jednání: Zpráva o pokroku v hodnocení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brdy - Vltava pro období 2014-2020, zpráva o pokroku v realizaci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Dobříš, hospodaření organizace k 30.9.2016. Podrobný zápis z jednání je k nahlédnutí v kanceláři organizace.

31.5.2016 Program jednání: Výroční zpráva organizace za rok 2015, schválení hospodaření organizace za rok 2015, schválení projektu k realizaci - Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Dobříš, hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brdy - Vltava. 

10.2.2016 Program společného jednání Správní a Dozorčí rady: předložení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš, žádost o poskytnutí úvěru na Financování provozních potřeb ve výši 3 000 000Kč, kontrola hospodaření organizace Brdy-Vltava o.p.s. za rok 2015, možnost pronájmu prostor - kancelář. Zápis ze společného jednání Správní a Dozorčí rady je uložen k nahlédnutí v kanceláři organizace.