MAS Brdy-Vltava

Naše projekty

mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/vznp.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/obkv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/pbv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/cv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/socialnifond-56b0796edd3aa.png
Made by World Web Works(c) MAS Brdy-Vltava 2009 - 2017

Správní rada

  • Bc. Stanislava Krejčíková (předsedkyně)
  • Miloslav Haniš
  • Martin Kobík

Rok 2016 - termíny jednání Správní rady

4.10.2016 Program jednání: Zpráva o pokroku v hodnocení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brdy - Vltava pro období 2014-2020, zpráva o pokroku v realizaci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Dobříš, hospodaření organizace k 30.9.2016. Podrobný zápis z jednání je k nahlédnutí v kanceláři organizace.

31.5.2016 Program jednání: Výroční zpráva organizace za rok 2015, schválení hospodaření organizace za rok 2015, schválení projektu k realizaci - Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Dobříš, hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brdy - Vltava. 

10.2.2016    Program společného jednání Správní a Dozorčí rady

  1. Předložení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.
  2. Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš
  3. Žádost o poskytnutí úvěru na Financování provozních potřeb ve výši 3 000 000Kč.
  4. Kontrola hospodaření organizace Brdy-Vltava o.p.s. za rok 2015.
  5. Možnost pronájmu prostor - kancelář.

Zápis ze společného jednání Správní a Dozorčí rady je uložen k nahlédnutí v kanceláři organizace.