MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Výzvy

Poddokumenty

Integrovaný regionální operační program

01.06. 2017

V současné době není je vyhlášena 3. výzvy v období od 4. 3. 2019 (12:00) do 31. 5. 2019 (15:00) na Dopravu. Termín pro předložení Žádosti o finanční podporu byl prodloužen do 17. 6. 2019 (15:00).

Program rozvoje venkova

01.06. 2017

V současné době není vyhlášená žádná výzva z Programu rozvoje venkova.

Operační program Zaměstnanost

01.06. 2017

V současné době není vyhlášená žádná výzva z Operačního programu Zaměstnanost.