MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Výzvy

Poddokumenty

Sociální fond regionu Brdy-Vltava

01.06. 2017

Sociální fond regionu Brdy-Vltava je jedním z dlouhodobých projektů MAS Brdy-Vltava. Jeho cílem je zjednodušení administrace příspěvků obcí na dofinancování systému sociálních služeb poskytovaných v našem území.

Operační program Zaměstnanost

01.06. 2017

V současné době není vyhlášená žádná výzva z Operačního programu Zaměstnanost.