MAS Brdy-Vltava

Naše projekty

mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/vznp.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/obkv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/pbv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/cv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/socialnifond-56b0796edd3aa.png
Made by World Web Works(c) MAS Brdy-Vltava 2009 - 2018

Výzvy

Integrovaný regionální operační program

Od 9.4.2018 je vyhlášena 1.výzva MAS Brdy-Vltava-IROP-Sociální podnikání v regionu Brdy-Vltava. Tato výzva bude ukočena dne 22.6.2018.

Program rozvoje venkova

Od 9.4.2018 je vyhlášena výzva č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místní akční skupiny Brdy-Vltava na období 2014 – 2020“.

Seznam vyhlášených Fichí:

Fiche č. 10 - Investice do místního zemědělství

Fiche č. 12 - Rozvoj místního nezemědělského podnikání

Termín příjmu žádostí: od 9. 4. 2018 (od 12:00) do 29. 6. 2018 (do 12:00)

Operační program Zaměstnanost

Od 26.3.2018 je vyhlášena 2. výzva na Podporu sociálního podnikání v regionu Brdy-Vltava. Tato výzva bude ukočena dne 10.6.2018. Podklady k výzvě naleznete zde.

Od 15.6.2017 byla vyhlášena 1. výzva na Podporou prorodinných opatření v regionu Brdy-Vltava - Příměstské tábory a zajištění dopravy dětí do a z příměstského tábora. Tato výzva byla ukončena dne 31.7.2017. Všechny podklady k výzvě naleznete zde.