MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Program rozvoje venkova

Ke dni 21. 5. 2018 byla vyhlášena výzva MAS PRV č. 2. Termín příjmu žádostí byl ukončen 29. 6. 2018. Všechny podklady k výzvě naleznete zde.

K 9.5.2018 byla z technických důvodů zrušena výzva č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020  (Fiche č. 10 - Investice do místního zemědělství a Fiche č. 12 - Rozvoj místního nezemědělského podnikání). Nová výzva budou vyhlášena neprodleně. Nejzazší termín příjmu žádostí 29.6.2018 zůstane zachován. Omlouváme se za vzniklé komplikace.

Poddokumenty

ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRV

20.09. 2018

V případě, že je nutné k Žádosti o dotaci realizovat výběrové/zadávací řízení, má žadatel povinnost předložit kompletní dokumnetaci k zrealizovanému výběrovému/zadávacímu řízení včetně aktualizovaného formuláře Žádosti o dotaci nejdříve na…