MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Program rozvoje venkova

Ke dni 28.1.2019 byla vyhlášena výzva MAS PRV č. 4 (3. výzva nebyla z technických důvodů vyhlášena).  Všechny podklady k výzvě naleznete zde.

 

Poddokumenty

4.výzva MAS PRV 28.1 - 11.3.2019_Příjem Žádostí ZAHÁJEN

14.01. 2019

Místní akční skupina Brdy-Vltava vyhlásí dne 28. 1. 2019 Výzvu č. 4 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje…

ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRV

20.09. 2018

V případě, že je nutné k Žádosti o dotaci realizovat výběrové/zadávací řízení, má žadatel povinnost předložit kompletní dokumnetaci k zrealizovanému výběrovému/zadávacímu řízení včetně aktualizovaného formuláře Žádosti o dotaci nejdříve na…