MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Program rozvoje venkova

Poddokumenty

VÝBĚR DODAVATELE - Program rozvoje venkova (PRV)

22.04. 2021

Dle údajů uvedených v předložené Žádosti o dotaci, je nutné postupovat při výběru dodavatele. V předložené Žádosti o dotaci jste na str. "B3 Zakázky" v bodě č. 5 vybrali jednu ze tří možnosti:

 

Ano (nižší než…

8.VÝZVA MAS PRV (15.3. - 11. 6.2020)_PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ UKONČEN

23.02. 2021

Seznam vyhlášených Fichí v rámci 8. výzvy MAS Brdy-Vltava operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místní akční skupiny Brdy-Vltava na období 2014 – 2020“.

7.VÝZVA MAS PRV (15.6. - 24. 8.2020)_PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ UKONČEN

01.06. 2020

 

Seznam vyhlášených Fichí v rámci 7. výzvy MAS Brdy-Vltava operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místní akční skupiny…

4.výzva MAS PRV (28.1 - 11.3.2019)_PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ UKONČEN

14.01. 2019

Místní akční skupina Brdy-Vltava vyhlásí dne 28. 1. 2019 Výzvu č. 4 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje…