MAS Brdy-Vltava

Naše projekty

mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/vznp.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/obkv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/pbv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/cv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/socialnifond-56b0796edd3aa.png
Made by World Web Works(c) MAS Brdy-Vltava 2009 - 2017

Šablony a animace ZŠ a MŠ

Pokračujeme ve spolupráci škol a Místní akční skupiny (MAS). Terminologicky nově nazýváme tuto spolupráci jako "animaci škol a školských zařízení". Oslovili jsme všechny školy na "našem" území, aby školy věděly, že mohou s MAS spolupracovat a konzultovat své projekty.

V čem Vám rádi za naši MAS pomůžeme v rámci OP VVV:

 • metodická pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon,
 • školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ,
 • konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání veřejných zakázek, povinné publicitě,
 • metodická pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu, zadávání dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů,
 • metodická pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti projektu,
 • metodická pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu.

Základní informace o výzvě MŠMT  na "Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování" (Šablony pro MŠ a ZŠ I)

 • číslo výzvy: 02_16_022 v prioritní ose 3 OP VVV
 • druh výzvy: průběžná
 • výzva vyhlášena 23.6.2016
 • ukončení příjmu žádostí o podporu: 30.6. 2017
 • nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31.8. 2019
 • délka trvání projektu: 24 měsíců
 • udržitelnost: nerelevantní
 • příjem žádostí bude probíhat prostřednictvím systému ISKP 2014+

 Více viz přiložené dokumenty.

Oprávnění žadatelé:

 •  MŠ a ZŠ zapsané v rejstříku škol a školských zařízení

Tematické zaměření šablon

šablony přehled

Více informací o vyhlášené výzvě na webu MŠMT