MAS Brdy-Vltava

Naše projekty

mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/vznp.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/obkv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/pbv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/cv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/socialnifond-56b0796edd3aa.png
Made by World Web Works(c) MAS Brdy-Vltava 2009 - 2018

Šablony a animace ZŠ a MŠ

Pokračujeme ve spolupráci škol a Místní akční skupiny (MAS). Terminologicky nově nazýváme tuto spolupráci jako "animaci škol a školských zařízení". Oslovili jsme všechny školy na "našem" území, aby školy věděly, že mohou s MAS spolupracovat a konzultovat své projekty.

V čem Vám rádi za naši MAS pomůžeme v rámci OP VVV:

 • metodická pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon,
 • školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ,
 • konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání veřejných zakázek, povinné publicitě,
 • metodická pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu, zadávání dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů,
 • metodická pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti projektu,
 • metodická pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu.

Výzva na zjednodušené projekty škol - Šablony II bude vyhlášena 28. února 2018!!!!

 Výzva MŠMT  na "Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování I - BYLA UKONČENA 30.6.2017"

17.7.2017

Šablony pro školy – co to je?

Co to vlastně byla ta „šablona“? Jedná se o zjednodušené čerpání dotací. Zjednodušené proto, že jsou předem definované aktivity, které si škola vybírá a sestavuje podle svých potřeb. Šablony tak mohly škole pomoci posílit personální kapacity nebo zajistit pedagogům vzdělávání v akreditovaných vzdělávacích programech. MAS Brdy-Vltava nabízela školám ze svého území pomoc s výběrem šablon a zpracováním projektového záměru, včetně vyplnění projektové žádosti v dotačním systému ISKP2014+. Přehled všech šablon je uveden ve výčtu níže:

Šablony pro mateřské školy:

 • Školní asistent
 • Školní speciální pedagog
 • Školní psycholog
 • Sociální pedagog
 • Chůva
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Supervize a mentoring
 • Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ

 Šablony pro základní školy:

 • Školní asistent
 • Školní speciální pedagog
 • Školní psycholog
 • Sociální pedagog
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Čtenářské kluby a klub zábavné logiky
 • Doučování žáků
 • Spolupráce s rodiči, spolupráce s jinou školou

Školy mohly o šablony žádat do 30. 6. 2017 a k tomuto datu bylo podpořeno nebo byly v administrativním procesu projekty za téměř 7 mil. Kč pro 10 škol z území MAS Brdy-Vltava. A o jaké šablony byl z našeho území největší zájem? V případě MŠ se jednalo o odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráci s rodiči, školního asistenta, vzdělávání v oblasti čtenářské a matematické pregramotnosti a prevenci logopedických vad. Základní školy žádaly nejčastěji o prostředky na podporu doučování žáků, školního asistenta, zavedení klubu zábavné logiky a deskových her a čtenářského klubu. Další kolo šablon bude pro školy otevřeno v zimě 2017 nebo na jaře 2018 a MAS Brdy-Vltava opět nabízí školám pomoc při zpracovávání projektu i následnou pomoc v průběhu realizace šablon.

Za realizační tým MAS Brdy-Vltava Ing. Kateřina Boukalová