MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Šablony a animace ZŠ a MŠ

07.04. 2016

Pokračujeme ve spolupráci škol a Místní akční skupiny (MAS). Terminologicky nově nazýváme tuto spolupráci jako "animaci škol a školských zařízení". Oslovili jsme všechny školy na "našem" území, aby školy věděly, že mohou s MAS spolupracovat a konzultovat své projekty.

V čem Vám rádi za naši MAS pomůžeme v rámci OP VVV:

  • metodická pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon,
  • školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ,
  • konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání veřejných zakázek, povinné publicitě,
  • metodická pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu, zadávání dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů,
  • metodická pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti projektu,
  • metodická pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu.

Výzva na zjednodušené projekty škol - Šablony II je od 28.2.2018 vyhlášena!!!!

Jedná se o výzvu č. 02_18_063, která je podporována z Operačního programu Výzkum, Vývoj, Vzdělávání. Veškeré informace k výhlášené výzvě naleznete na tomto odkaze - Šablony II.

MAS Brdy-Vltava pořádala 3.května 2018 od 14:30h seminář pro potenciální žadatele. Prezentaci ze semináře naleznete níže v příloženém dokumentu.

 

 

 

 

17.7.2017

Šablony pro školy – co to je?

Co to vlastně byla ta „šablona“? Jedná se o zjednodušené čerpání dotací. Zjednodušené proto, že jsou předem definované aktivity, které si škola vybírá a sestavuje podle svých potřeb. Šablony tak mohly škole pomoci posílit personální kapacity nebo zajistit pedagogům vzdělávání v akreditovaných vzdělávacích programech. MAS Brdy-Vltava nabízela školám ze svého území pomoc s výběrem šablon a zpracováním projektového záměru, včetně vyplnění projektové žádosti v dotačním systému ISKP2014+.