MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Život komunity a volný čas

11.04. 2016

Setkání s obyvateli a dalšími aktéry z území k projednání a nastavení komunitně vedeného místního rozvoje v regionu. Setkání probíhala v obcích Čím, Davle, Dobříš,Drevníky, Malá Hraštice, Nový Knín, Štěchovice, Stará Huť a Voznice.

Fotografie ze setkání k projednávání implementační struktury v Novém Kníně dne 10. 4 .2014. Více viz. fotogalerie uprostřed.