MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Aktuality

Vzdělávací aktivity v rámci aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v regionu Brdy-Vltava

28.01. 2019

Součástí procesu plánování sociálních služeb v regionu Brdy-Vltava je rovněž osvěta a vzdělávání v této oblasti. V průběhu ledna byl uspořádán seminář s MUDr. Zdeňkem Kalvachem , CSc. Tématem bylo stárnutí, ideálně v místě bydliště, v rodině a komunitě,…

Příběhy našich sousedů se budou hledat i mezi dobříšskými pamětníky

24.01. 2019

Jedinečné příběhy, na které bychom neměli zapomenout, se během nadcházejícího půlroku poprvé vydávají zaznamenat i žáci ze základních škol Dobříše. Dokumentaristické týmy dětí ze sedmých až devátých tříd se připravují vydat v březnu a dubnu za pamětníky.

Změny ve školské legislativě 2016 - 2018

22.01. 2019

Školská legislativa a změny v ní v letech 2016 - 2018

4.výzva MAS PRV 28.1 - 11.3.2019

21.01. 2019

Místní akční skupina Brdy-Vltava vyhlašuje dne 28.1.2019 Výzvu č. 4 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místní akční skupiny Brdy-Vltava na období 2014 – 2020“.

Osobnostní a vzdělávací potřeby mimořádně nadaných dětí

18.01. 2019

Lektorka: Mgr. Monika Stehlíková,

MBA Termín konání: 30. 1. 2019 od 15:00 do 18:00 hodin

Místo setkání: ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35, Dobříš

Podpora a adekvátní výchova mimořádně…