MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Aktuality

Výukový program Včelka na podporu čtenářské gramotnosti

26.04. 2018

Velmi nás to mrzí, ale z důvodu nízké účasti jsme museli tento seminář zrušit. Pokud byste měli zájem o materiály k výukovému programu Včelka, je možné si je vyzvednout v kanceláři MAS na Mírovém náměstí 1551, Dobříš.

MAP I končí, MAP II začíná

20.04. 2018

Za celý realizační tým projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš bych ráda poděkovala všem, kteří se poslední dva roky podíleli na plánování školství v území Dobříšska a Novoknínska. Dokument schválený všemi relevantními aktéry naleznete…

MAP II ORP Dobříš

19.04. 2018

Projekt navazuje na MAP I ORP Dobříš a je zaměřen na rozvoj vnitřního potenciálu a spolupráce škol z území ORP Dobříš. V rámci projektu budou realizovány aktivity vedoucí ke zvýšení kvality vzdělávání naplánované v MAP I zaměřené…

1.výzvy MAS Brdy-Vltava z IROP a PRV vyhlášeny!!!

09.04. 2018

Dne 9.4.2018 byly vyhlášeny dvě výzvy MAS Brdy-Vltava:

1. výzva z Programu rozvoje venkova zaměřená na podporu Investic do místního zemědělství a Rozvoj místního nezemědělského podnikání. Podrobné informace…

Seminář - Šablony II

09.04. 2018

Rádi bychom Vás tímto pozvali na seminář pro žadatele Šablony II, který pořádá MAS Brdy-Vltava v rámci činnosti Animace škol a školských zařízení (projekt "Provozní a animační činnosti MAS Brdy-Vltava, reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001807).

Místo…