MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Aktuality

3.výzva MAS IROP_DOPRAVA_4.3.-31.5.2019_PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ ZAHÁJEN

04.03. 2019

MAS Brdy-Vltava jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Brdy-Vltava o.p.s. na období 2014 – 2020“ vyhlašuje dne 4. 3. 2019 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního…

AGROLESNICTVÍ - seminář 18.3.2019 od 17:00 - změna místa konání!

22.02. 2019

Šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny.

Hlasování per rollam Řídícího výboru MAP II

18.02. 2019

Ve dnech 31.1. 2019 až 7. 2. 2019 proběhlo hlasování per rollam členů ŘV Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Dobříš II.

HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ

18.02. 2019

Hodnocení projektů proběhlo hodnotící komisí dne 12. 2. 2019. Programovým výborem došlo k výběru projektu formou per rollam ve dnech 18. - 21. 2. 2019. Dokumenty přiloženy v souborech ke stažení.

Seminář pro žadatele 4. výzva PRV

15.02. 2019

Dne 14.2.2019 proběhl v kanceláři MAS seminář pro žadatele do 4. výzvy MAS z PRV. Na setkání byly představeny všechny podporované oblasti - investice do místního zemedělství, podpora regionální produkce a podpora nezemědělského podnikání. Seminář probíhal…