MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

1.Výzva MAS IROP 2021-2027_27.3.2024-15.4.2024_PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ UKONČEN

 V dokumentech níže naleznete ke stažení aktuální dokument Interní pracovní postupy MAS Brdy-Vltava pro PR IROP 2021-2027 a harmonogram výzev MAS pro Programový rámec IROP pro rok 2024.

Poddokumenty

1.Výzva MAS IROP 2021-2027_Vzdělávání (27.3.2024-15.4.2024)_PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ UKONČEN

27.03. 2024

MAS Brdy-Vltava o.p.s. jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Brdy-Vltava o.p.s. na období 2021 – 2027“ vyhlašuje dne 27. 3. 2024: