MAS Brdy-Vltava

Naše projekty

mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/vznp.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/obkv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/pbv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/cv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/socialnifond-56b0796edd3aa.png
Made by World Web Works(c) MAS Brdy-Vltava 2009 - 2017

Seznam členů orgánů MAS

Programový výbor (rozhodovací orgán):

  • Veřejný sektor - Ing. Tomáš Havlíček za Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska (předseda)
  • Podnikatelský sektor - Petr Potměšil fyzická osoba
  • Neziskový sektor - Mgr. Šárka Daňková za organizaci Stéblo

Monitorovací výbor (kontrolní orgán):

  • Veřejný sektor - Mgr. Jiří Prokůpek za Svazek obcí Střední Povltaví (předseda)
  • Podnikatelský sektor - Lucie Kodadová za organizaci Klubíčko Štěchovice
  • Neziskový sektor - Bc. et Bc. Michaela Sarnovská za organizaci obecně prospěšná společnost ČAP

Výběrová komise (výběrový orgán):

  • Mgr. Ivana Svojtková (přeseda) fyzická osoba
  • Mgr. Jaroslav Melša fyzická osoba
  • Mgr. Michaela Zídková za Rodinné centrum Dobříšek, o.s.