MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Sociální fond regionu Brdy-Vltava

Sociální fond regionu Brdy-Vltava je jedním z dlouhodobých projektů MAS Brdy-Vltava. Jeho cílem je zjednodušení administrace příspěvků obcí na dofinancování systému sociálních služeb poskytovaných v našem území.

 Koncept Sociálního fondu byl vytvořen ve spolupráci veřejného a neziskového sektoru, pod vedením MAS Brdy-Vltava. Obcím je v průběhu září zasílána žádost o příspěvek do fondu na další kalendářní rok. Poté, co obce příspěvek na základě svého rozpočtu schválí, jsou finanční prostředky transferovány na účet fondu. Obce mají na toto lhůtu do 28.2. roku, ve kterém je dotace poskytnuta. Po shromáždění všech finančních prostředků je vyhlášena výzva, v rámci které poskytovatelé předkládají své žádosti. Tyto vychází z příspěvku, který je na sociální služby poskytován prostřednictvím Středočeského kraje v rámci sítě sociálních služeb. Každá služba musí být dofinancována ze strany poskytovatele, přičemž je předpoklad, že toto dofinancování zajistí obce na jejichž území je služba poskytována. O definitivním rozdělení finančních prostředků rozhoduje výběrová komise složená z řad zástupců obcí a poskytovatelů. Tato komise se volí na každou výzvu zvlášť, aby se zástupci obcí mohli v této roli průběžně prostřídat a měli přehled, jakým způsobem je s finančními prostředky nakládáno. MAS Brdy-Vltava zajišťuje administraci fondu na své vlastní náklady, poskytovatelům jsou tak rozděleny všechny shromážděné prostředky.

 Více informací o projektu Sociální fond regionu Brdy-Vltava naleznetezde.

Poddokumenty

Sociální fond Brdy-Vltava 2024

22.04. 2024

Dne 22.4.2024 byla vyhlášena výzva do Sociálního fondu regionu Brdy-Vltava 2024. 

Celková alokace výzvy je 1 153 000 Kč (včetně DPH)

Podávání žádostí je od 22. dubna 2024 a ukončení příjmu…

Sociální fond Brdy-Vltava 2023

12.04. 2023

Dne 13.4.2023 byla vyhlášena výzva do Sociálního fondu regionu Brdy-Vltava 2023. 

Celková alokace výzvy je 1 145 720 Kč (včetně DPH)

Podávání žádostí je od 13. dubna 2023 a ukončení příjmu…

Sociální fond Brdy-Vltava 2022

15.03. 2022

Proběhla aktualizace výzvy. Prostředky výzvy byly navýšeny na částku 1 249 235 Kč. Níže naleznete veškeré informace k aktuálně vyhlášené výzvě.

Sociální fond Brdy-Vltava 2021

29.03. 2021

Aktualizace výzvy - dne 3.5.2021 došlo k navýšení alokace výzvy na 1 152 133 Kč o částku 25 000 Kč zaslanou obcí Obořiště. Zároveň došlo k prodloužení termínu hodnocení žádostí a to z důvodu nutnosti administrativního doplnění některých žádostí ze strany žadatelů. Výsledky výzvy budou zveřejněny dne 13.5.2021. Zde naleznete veškeré informace k výzvě ze Sociálního fondu pro rok 2021. Pro letošní rok máme pro Vás pár doporučení. Využívejte vždy aktální vzory dokumentů zveřejněné společně s výzvou. Přílohu č. 9 za rok 2020 a 2021 vyplňujte včetně všech příjmů, které jste obdrželi individuálně od obcí regionu Brdy-Vltava (i ty které máte zatím od obcí schváleny a ještě Vám na účet nepřišly). Případné změny projektu hlašte v souladu s metodikou SF. Co se týče publicity, bude letos povinnost zveřejnit i logo města Dobříše. Dodržujte termíny pro vyúčtování dotace. Děkujeme za spolupráci.

Sociální fond regionu Brdy-Vltava 2020

20.04. 2020

Zde naleznete veškerou dokumentaci k průběhu a vyhodnocení výzvy ze Sociálního fondu v roce 2020. V roce 2020 proběhlo vyhlášení a zejména hodnocení výzvy odlišným způsobem než v předchozích letech z důvodu pandemie Covid 19. Výběrová komise se prezenčně…