MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Programový výbor

21.01. 2015
  • Veřejný sektor - Tomáš Havlíček Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska (předseda)
  • Podnikatelský sektor - Petr Potměšil
  • Neziskový sektor - Šárka Daňková za organizaci Stéblo z.s.

Zápisy z jednání Programového výboru jsou zveřejněny vždy u dané výzvy a daného operačního programu v sekci výzvy.

Zápisy v IROP:

1.výzva MAS Brdy-Vltava-IROP-Sociální podnikání

2.výzva MAS Brdy-Vltava-IROP-Infrastruktura pro vzdělávání ZŠ

3.výzva MAS Brdy-Vltava – IROP – Doprava

4.výzva MAS Brdy-Vltava – IROP – Doprava II

Zápisy v OPZ:

MAS Brdy-Vltava o.p.s._Prorodinná opatření_15.6.2017

2.výzva MAS Brdy-Vltava – Sociální podnikání (I.)

3.výzva_MAS_Brdy-Vltava_Zaměstnanost_(I.)

4.výzva_MAS_Brdy-Vltava_Prevence sociálního vyloučení (I.)

Zápisy v PRV:

2.výzva MAS PRV

4.výzva MAS PRV

7.výzva MAS PRV

Zápisy jsou dostupné v kanceláři MAS Brdy-Vltava, Pionýrů 892, Dobříš.