MAS Brdy-Vltava

Naše projekty

mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/vznp.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/obkv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/pbv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/cv.png
mr_formatit.linkimage/assets/components/gallery/connector.php?action=web/phpthumb&ctx=web&w=100&h=100&zc=1&far=C&q=80&src=/assets/images/useruploads/naseprojekty/socialnifond-56b0796edd3aa.png
Made by World Web Works(c) MAS Brdy-Vltava 2009 - 2017

Standardizace

Kontakt, konzultační hodiny, adresa kanceláře a sídlo organizace

Brdy - Vltava o.p.s.

Telefon kancelář: +420 605 344 750

WWW: http://www.brdy-vltava.cz

E-mail: brdy-vltava@seznam.cz

ID datové schránky: 3rd43tx

IČO: 275 86 481

Bankovní spojení: Číslo účtu: 531303369/0800

Úřední hodiny: Pondělí - Pátek: 8:00 - 15:00

Adresa: kancelář: Mírové nám. 1551, 263 01 Dobříš, oficiální sídlo: Mírové nám. 119, 263 01 Dobříš

Kontakty

 • Bc. Markéta Dvořáková, DiS., ředitelka, e-mail: brdy-vltava@seznam.cz, telefon: 733 327 934
 • Ing. Kateřina Boukalová, koordinátor tvorby strategie, e-mail: boukalova.brdyvltava@gmail.com
 • Bc. Hana Sedláčková, projektový manažer, e-mail: sedlackova@brdy-vltava.cz

Seznam členů orgánů MAS

Programový výbor (rozhodovací orgán):

 • Veřejný sektor - Ing. Tomáš Havlíček za Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska (předseda)
 • Podnikatelský sektor - Petr Potměšil fyzická osoba
 • Neziskový sektor - Mgr. Šárka Daňková za organizaci Stéblo

Monitorovací výbor (kontrolní orgán):

 • Veřejný sektor - Mgr. Jiří Prokůpek za Svazek obcí Střední Povltaví (předseda)
 • Podnikatelský sektor - Lucie Kodadová za organizaci Klubíčko Štěchovice
 • Neziskový sektor - Bc. et Bc. Michaela Sarnovská za organizaci obecně prospěšná společnost ČAP

Výběrová komise (výběrový orgán):

 • Romana Čandová
 • Tereza Jandová
 • Jiří Soukup
 • Zlata Koukolíčková
 • Jana Šídová
 • Markéta Samcová
 • Zuzana Vospělová
 • Marcela Murgašová
 • Přemysl Lébl
 • Vít Šiška
 • Jana Bouchalová
 • Marie Guillenová
 • Václav Duchaj
 • Radek Řechka
 • Milan Kymlička
 • Josef Šimonovský
 • Milan Pfingstner

Osvědčení o splnění standardů

Dne 3.12.2015 MAS Brdy-Vltava dostala od Ministerstva zemědělství Osvědčení o splnění standardů. MAS Brdy-Vltava splňuje požadavky stanovené Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020.

Soubory ke stažení