MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Standardizace

Poddokumenty

Osvědčení o splnění standardů

06.01. 2016

Dne 3.12.2015 MAS Brdy-Vltava dostala od Ministerstva zemědělství Osvědčení o splnění standardů. MAS Brdy-Vltava splňuje požadavky stanovené Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020.

Seznam členů orgánů MAS

05.02. 2015

Programový výbor (rozhodovací orgán):

  • Veřejný sektor (Obce regionu) - Tomáš Havlíček za Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska (předseda)
  • Soukromý sektor (Podnikatelé…

Výroční zprávy MAS Brdy-Vltava

05.02. 2015

Výroční zprávy Brdy-Vltava o.p.s. a MAS Brdy-Vltava.

Výroční zprávy Brdy-Vltava o.p.s. před vytvořením organizační složky MAS jsou dostupné zde.