MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Komunitní centrum v době nouzového stavu

06.11. 2020

Jak můžeme být nyní ve Světě dobrých lidí nápomocní?

V tomto nelehkém období jsme byli nuceni činnost komunitního centra omezit na minimum a všichni doufáme v brzké zlepšení epidemiologické situace. Hned jak nám to omezení dovolí, veřejnosti znovu nabídneme naše  plánované aktivity.  

Co můžeme stále nabídnout je individuální setkávání při řešení akutního problému jako je např. tíživá sociální situace nebo vyzvednutí potravinové pomoci. Potřební mají možnost využít naší komunitní pračky a sušičky a za 35 Kč si přijít vyprat 5 kg vytříděného prádla. Stejně tak máme v provozu hygienické zázemí, kde mohou provést osobní hygienu. Ručníky k tomuto použití nám poskytli dobrovolníci oslovení skrze sociální sítě.

Takto se nám podařilo navázat kontakt s veřejnosti a lidé tak do Světa dobrých lidí věnovali ručníky, boxy pro výdej teplého jídla a potravinovou pomoc. Obdrželi jsme potravinový balík od Charity Starý Knín, který jsme z velké části ihned distribuovali naší cílové skupině. Veřejnost byla také oslovena s možností donést přebytky potravin z domácnosti anebo trvanlivých surovin, které můžeme uložit do komunitní lednice a uvařit z nich na pondělní výdej jídla hodnotný oběd. Takto jsme navázali na loňskou pomoc osobám bez přístřeší, kdy jsme právě v podzimním a zimním období vydávali v terénu jedno teplé jídlo. Aktuálně se jedná o pomoc dvěma osobám bez přístřeší, ale jsme připraveni pokrýt větší skupinu osob s tím, že jim jídlo můžeme dát s sebou do boxu. Momentálně víme o mladé rodině se třemi dětmi, těhotné mamince s jedním dítětem, starším páru a dvou osobách v tíživé bytové a sociální situaci, kteří této pomoci již využili.

Požádali jsme místní pobočku Lidlu, jestli bychom mohli navázat  spolupráci spočívající v odebírání takových potravin, které mají krátce před dobou spotřeby nebo by se jinak na prodejně vyhodily. Tyto bychom v komunitním centru mohli dál distribuovat formou již zmíněného teplého obědu či formou balíčků, pro které by si potřební do komunitního centra došli. Takto bychom rádi přispěli také k neplýtvání.

Se všemi se budeme těšit na brzké shledání.