MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Rozvoj vzdělávání

15.03. 2016

Setkání se zástupci škol a dalšími aktéry z oblasti rozvoje vzdělávání proběhlo v Novém Kníně. Dále byl se všemi zástupci škol vyplňován individuální dotazník zjišťující potřeby všech škol v území.