MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Aktuality

RWCT - čtením a psaním ke kritickému myšlení

03.11. 2017

Další ze série vzdělávacích seminářů, které přispívají k lepšímu uchopení jednotlivých opatření MAP (v tomto případě k Inkluzivnímu vzdělávání) proběhl 1. listopadu v prostorách ZŠ Dobříš, Komenského nám. Tématem semináře bylo tentokrát Kritické…

Kritické myšlení - rozvoj učitelských dovedností (1.stupeň ZŠ)

31.10. 2017

Další téma, které se nám povedlo domluvit na základě potřebnosti v území.

Téma: Kritické myšlení - rozvoj učitelských dovedností (1.stupeň ZŠ) -

Avízo vzdělávacích seminářů v rámci projektu MAP

27.10. 2017

Zveřejňujeme termíny a témata vzdělávacích seminářů v rámci aktivity Budování znalostních kapacit v projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000089. Semináře jsou určeny pro aktéry v oblasti vzdělávání…

Z činnosti pracovních skupin MAP v novém školním roce

26.10. 2017

V novém školním roce pokračují pracovní skupiny MAP v přípravě dalších projektů spolupráce škol a aktérů v neformálním vzdělávání na Dobříšsku a Novoknínsku. Již jsme zvládli připravit a předložit na MŠMT první projekt spolupráce. Tento projekt je…

Syndrom vyhoření může potkat každého z nás

19.10. 2017

Dne 18.10.2017 proběhl na ZŠ Dobříš, Komenského nám. vzdělávací seminář v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Dobříš. Semináře se zúčastnilo 12 pracovníků škol z Dobříše a okolí. Seminář přítomným přinesl především praktickou…