MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Aktuality

Supervize pro učitele - vzdělávací seminář

03.11. 2017

Téma: Supervize pro učitele -

RWCT - čtením a psaním ke kritickému myšlení

03.11. 2017

Další ze série vzdělávacích seminářů, které přispívají k lepšímu uchopení jednotlivých opatření MAP (v tomto případě k Inkluzivnímu vzdělávání) proběhl 1. listopadu v prostorách ZŠ Dobříš, Komenského nám. Tématem semináře bylo tentokrát Kritické…

Kritické myšlení - rozvoj učitelských dovedností (1.stupeň ZŠ)

31.10. 2017

Další téma, které se nám povedlo domluvit na základě potřebnosti v území.

Téma: Kritické myšlení - rozvoj učitelských dovedností (1.stupeň ZŠ) -

Avízo vzdělávacích seminářů v rámci projektu MAP

27.10. 2017

Zveřejňujeme termíny a témata vzdělávacích seminářů v rámci aktivity Budování znalostních kapacit v projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000089. Semináře jsou určeny pro aktéry v oblasti vzdělávání…