MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Aktuality

Seminář zaměřený na Správnou komunikaci v rámci projektu MAP

27.09. 2017

Sešli jsme se dne 26.9. 2017 na 2.ZŠ Dobříš, abychom se dozvěděli základní návody, jak správně komunikovat a dosáhnout tak spolupráce. Téma tohoto semináře znělo Asertivní dovednosti, komunikace. V rámci časových možností jsme však stihli projít pouze…

Asertivní dovednosti, komunikace - seminář v rámci MAP ORP Dobříš

21.09. 2017

Na základě poptávky se nám povedlo domluvit první vzdělávací seminář v tomto školním roce.

Téma:

Informace o činnosti MAS Brdy-Vltava v roce 2016

22.08. 2017

První dva měsíce roku 2016 se nesly v duchu dopracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020 (dále Strategie MAS). Strategii MAS jsme zpracovávali za dodržení Motta: „Pojďme spolu podpořit rozvoj našeho regionu“.…

Šablony pro školy – co to je?

17.07. 2017

Co to vlastně je ta „šablona“? Jedná se o zjednodušené čerpání dotací. Zjednodušené proto, že jsou předem definované aktivity, které si škola vybírá a sestavuje podle svých potřeb. Šablony tak mohly škole pomoci posílit…

Seminář pro žadatele - OPZ Podpora prorodinných opatření

12.07. 2017

MAS Brdy-Vltava uspořádala dne 11.7.2017 seminář v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje k předkládání žádostí v 1. výzvě MAS z Operačního programu Zaměstnanost na Podporu prorodinných opatření.

Manažerka MAS Bc.Markéta Dvořáková,…