MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Aktuality

Vzdělávací aktivity pro pedagogy - Náročné situace ve školní třídě

07.04. 2017

Rádi bychom Vás pozvali na další ze seminářů pro pedagogy, který se uskuteční v rámci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Dobříš", reg č. projektu

Rozpracováváme projekty spolupráce aktérů ve vzdělávání na Dobříšsku a Novoknínsku

07.04. 2017

Dne 30.3.2017 se sešli členové pracovních skupin v budově bývalého mlýna v Novém Kníně, aby rozpracovávali témata projektů spolupráce aktérů ve vzdělávání v ORP Dobříš. Nejprve jsme společně doplnili SWOT analýzy jednotlivých opatření dokumentu…

MÁME SCHVÁLENOU STRATEGII MAS BRDY-VLTAVA!!!!!!!!!!!!

20.03. 2017

Dne 10. 3. 2017 splnila Strategie MAS podmínky věcného hodnocení ze strany Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zemědělství.

V tuto chvíli připravujeme nezbytné administrativní kroky pro vyhlášení…

Vyhlášená výzva do Sociálního fondu regionu Brdy - Vltava 20.3.2017

20.03. 2017

Dne 20. 3. 2017 byla vyhlášená výzva do Sociálního fondu regionu Brdy-Vltava.

Více informací naleznete na:

http://www.brdy-vltava.cz/hlavni-oblasti/vyzvy/#!8

nebo na stránkách Sociálního…

Zápisy do 1. tříd a vytváření spádového obvodu ZŠ Nečín

13.03. 2017

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem rodičům, kteří vyplnili dotazník týkající se spádovosti ZŠ Nečín. Dotazníkové šetření jsme zrealizovali především s ohledem na narůstající dětskou populaci v celém regionu Dobříšska a Novoknínska a s tím související…