MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Aktuality

MAS a MAP a starostové obcí v ORP Dobříš

08.03. 2017

V úterý 7. 3. 2017 proběhlo v Základní škole v Novém Kníně setkání zástupců Dobrovolného svazku obcí Dobříšska a Novoknínska. Na setkání jsme řešili také oblast školství. Především jsme diskutovali…

Jednání Řídícího výboru MAP ORP Dobříš 30.3.2017

06.03. 2017

Dne 30.3.2017 se uskuteční v Novém Kníně 3. jednání Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Dobříš.

Rámcový program setkání:

  • Zpráva o průběhu projektu a plán dalších aktivit
  • Renominace…

Vzdělávací aktivity pro pedagogy - finanční gramotnost ve školách (2.stupeň ZŠ)

06.03. 2017

Rádi bychom Vás pozvali na další ze seminářů pro pedagogy, který se uskuteční v rámci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Dobříš", reg č. projektu

Co nového v MAS Brdy - Vltava - únor 2017

22.02. 2017

Ke stažení zde najdete náš nový newsletter.

Setkávání pracovních skupin MAP ORP Dobříš pokračuje i v roce 2017

14.02. 2017

Dne 7.2.2017 proběhlo další z naplánovaných setkání pracovních skupin MAP. Na setkání zástupci škol představili ostatním své investiční záměry. Následovalo krátké shrnutí čerpání Zjednodušených projektů škol (=šablon). Poté již probíhala samotná práce…