MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Aktuality

Seminář Hodnocení a klasifikace jako prvek pozitivní motivace

10.05. 2017
Na základě podnětů ze škol bychom Vás rádi pozvali na další ze seminářů, tentokrát zaměřený na Hodnocení a klasifikaci jako prvků pozitivní motivace. Seminář se uskuteční v rámci projektu "Místní akční plán rozvoje

Schválen Strategický rámec MAP ORP Dobříš, verze 1.2

07.04. 2017

Členové Řídícího výboru MAP ORP Dobříš schválili dne 30.3.2017 na svém setkání Strategický rámec MAP, verze 1.2. Aktuální verze Strategického rámce byla dne 10.4.2017 odeslána na sekretariát Regionální stálé konference, který ji předá na Ministerstvo…

Vzdělávací aktivity pro pedagogy - Náročné situace ve školní třídě

07.04. 2017

Rádi bychom Vás pozvali na další ze seminářů pro pedagogy, který se uskuteční v rámci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Dobříš", reg č. projektu

Rozpracováváme projekty spolupráce aktérů ve vzdělávání na Dobříšsku a Novoknínsku

07.04. 2017

Dne 30.3.2017 se sešli členové pracovních skupin v budově bývalého mlýna v Novém Kníně, aby rozpracovávali témata projektů spolupráce aktérů ve vzdělávání v ORP Dobříš. Nejprve jsme společně doplnili SWOT analýzy jednotlivých opatření dokumentu…