MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Aktuality

Plán prevence kriminality města Dobříše k připomínkování

10.10. 2017

Město Dobříš ve spolupráci s MAS Brdy - Vltava o. p. s. zveřejnilo "Plán prevence kriminality města Dobříše na období 2017 - 2021". V tomto dokumentu jsou zapracovány připomínky a výstupy ze 4. kulatého stolu, který na toto téma proběhl dne 14. 9.…

Psychohygiena a jak se bránit syndromu vyhoření

06.10. 2017

Další téma, které se nám povedlo domluvit na základě potřebnosti v území.

Téma: Psychohygiena a jak se bránit syndromu vyhoření -

Seminář zaměřený na Správnou komunikaci v rámci projektu MAP

27.09. 2017

Sešli jsme se dne 26.9. 2017 na 2.ZŠ Dobříš, abychom se dozvěděli základní návody, jak správně komunikovat a dosáhnout tak spolupráce. Téma tohoto semináře znělo Asertivní dovednosti, komunikace. V rámci časových možností jsme však stihli projít pouze…

Asertivní dovednosti, komunikace - seminář v rámci MAP ORP Dobříš

21.09. 2017

Na základě poptávky se nám povedlo domluvit první vzdělávací seminář v tomto školním roce.

Téma:

Informace o činnosti MAS Brdy-Vltava v roce 2016

22.08. 2017

První dva měsíce roku 2016 se nesly v duchu dopracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020 (dále Strategie MAS). Strategii MAS jsme zpracovávali za dodržení Motta: „Pojďme spolu podpořit rozvoj našeho regionu“.…