MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Změny ve školské legislativě 2016 - 2018

Ve čtvrtek 17. ledna proběhl další seminář, tetokrát zaměřený na školský zákon. Lektorkou semináře byla PhDr. et Mgr. Mgr. Zdeňka Vaňková, která s účastníky probrala, novinky ve školské legislativě.

Dále s nimi diskutovala právní otázky inkluze, reformy financování školství, problematiku ŠVP a jeho dopad na děti žáky, apod.  Velký důraz byl kladen na pozitivní dopad inkluzivního vzdělávání na všechny cílové skupiny. Seminář byl z velké části veden formou diskuse – prezentace aktuálních potřeb (problémů) a hledání řešení na vyvstalé otázky formou práva. 

Seminář byl z velké části veden formou diskuse – prezentace aktuálních potřeb (problémů) škol v území a hledání řešení na vyvstalé otázky, které jsou momentálně řešeny v našem území formou práva. 

Poddokumenty