MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Změny ve školské legislativě 2016 - 2018

Školská legislativa a změny v ní v letech 2016 - 2018

Ve čtvrtek 17. ledna  proběhl další seminář, tetokrát zaměřený na školský zákon. Lektorkou semináře byla PhDr. et Mgr. Mgr. Zdeňka Vaňková, která s účastníky probrala, novinky ve školské legislativě. Dále s nimi diskutovala právní otázky inkluze, reformy financování školství, problematiku ŠVP a jeho dopad na děti žáky, apod.  Velký důraz byl kladen na pozitivní dopad inkluzivního vzdělávání na všechny cílové skupiny. Seminář byl z velké části veden formou diskuse – prezentace aktuálních potřeb (problémů) a hledání řešení na vyvstalé otázky formou práva. Právní pohled na každodenní praxi pedagogů je ze strany realizátorů MAP vítán. Pokud se pedagog či vedoucí pracovník ve školství rozhodne uvedené příklady z praxe využít, bude to přínos jak pro učitele, žáka i zákonné zástupce dětí a žáků.

Poddokumenty