MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Dílna psaní

Termín konání: 25. 2. 2019 od 8:30 do 16:30 hodin Místo setkání: Čajovna Dobříš, Příkrá 342, 263 01 Dobříš Lektorka: MgA. Nina Rutová Seminář je vhodný pro pedagogy 5. - 9. ročníků ZŠ Seminář je akreditovaný MŠMT.

Rádi bychom vás pozvali na další vzdělávací seminář  v rámci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II“, reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008630, lektorky MgA. Niny Rutové, tentokrát zaměřený na podporu čtenářské gramotnosti.

Seminář je určen pro pedagogy 5. -9. ročníků ZŠ a je akreditován MŠMT.

Podrobné informace naleznete v přiložené pozvánce nebo v přihlašovacím formuláři.

Přihlásit se můžete prostřednictvím formuláře zde nebo na e-mail bubancova@brdy-vltava.cz do 21. 2. 2019. Kapacita semináře je omezena.

 

 

Poddokumenty