MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

  • Domů>>
  • Aktuality>>
  • Vzdělávací aktivity v rámci aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v regionu Brdy-Vltava

Vzdělávací aktivity v rámci aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v regionu Brdy-Vltava

28.01. 2019

Součástí procesu plánování sociálních služeb v regionu Brdy-Vltava je rovněž osvěta a vzdělávání v této oblasti. V průběhu ledna byl uspořádán seminář s MUDr. Zdeňkem Kalvachem , CSc. Tématem bylo stárnutí, ideálně v místě bydliště, v rodině a komunitě, které umožňuje unikátní metoda SIPS (Systém integrovaných podpůrných služeb). Klíčová je zde role zdravotně sociálního koordinátora, který má na starosti dané území (většinou správní území obce s rozšířenou působností, tzv. ORP). V tomto území aktivně vyhledává a podporuje ohrožené občany včetně jejich rodinných příslušníků. Další část vzdělávacího bloku byla věnovaná tzv. mapě podpory - unikátnímu informačnímu systému, který se vejde na jednu stránku formátu A4 a práci v multidisciplinárních týmech (sociální pracovník, zdravotník, psycholog...). Představovaná témata byla velice inspirativní a celkový počet účastníků ve výši téměř 40 osob předčil naše očekávání. Další vzdělávání proběhne dne 7.2. od 14 hod v prostorách Městské knihovny Dobříš. Tentokrát bude tématem reforma psychiatrické péče a její dopad na plánování sociálních služeb.

Za realizační tým projektu Markéta Dvořáková