MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Aktuality

Mezinárodní spolupráce s MAS Ziemia Gotyku

09.07. 2020

V únoru 2020 nás oslovila polská MAS Ziemia Gotyku, abychom se zapojili do mezinárodní spolupráce v sociální oblasti jako expertní poradce, protože je oslovili aktivity, které v této oblasti realizujeme. V rámci projektu budeme pomáhat polské MAS aktivovat…

Rozdělení příspěvků ze Sociálního fondu 2020

15.06. 2020

Dne 9.6. proběhlo v rámci Shromáždění starostů rozdělení dotací ze Sociálního fondu. Výsledky naleznete níže:

7.VÝZVA MAS PRV 15.6. - 24. 8. 2020

01.06. 2020

Místní akční skupina Brdy-Vltava vyhlašuje dne 15. 6. 2020 Výzvu č. 7 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místní akční skupiny Brdy-Vltava na období 2014 – 2020“.

Děkujeme! Štíty, roušky i dezinfekční prostředky jsme ZDARMA rozdali do škol!

12.05. 2020

DĚKUJEME VŠEM, kteří se v této nelehké době zapojili a pomohli svou energií a dobrou vůlí zajistit ochranu pro své spoluobčany.

Podpora nezaměstnanosti v období nouzového stavu

05.05. 2020

„Podpora dlouhodobě nezaměstnaných v regionu Brdy – Vltava, reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009236“ aktuálně