MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

13. společné setkání pracovních skupin

Z důvodu covidových opatření jsme byli nuceni sejít se opět on-line. Dlouho jsme otáleli, protože jsme doufali v lepší epidemickou situaci, která bohužel nenastala.

Úvodní slovo si tentokrát vzala manažerka projektu Katka Boukalová a účastníkům představila pokrok při přípravě žádosti MAP III. Dále s aktéry diskutovala aktualizaci dokumentu MAP.

DRB bude pokračovat  a vzdělávání bude probíhat prezenční formou, pokud to protiepidemické podmínky dovolí. Takový je závěr ze setkání,  které proběhlo 16. prosince 2020.

 

Prezentace a zápis ze setkání jsou k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy-Vltava, Pionýrů 892, Dobříš.

Poddokumenty