MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Cenový marketing (CM)

22.04. 2021

Předpokládaná hodnota zakázky nedosáhne 500 000 Kč bez DPH v případě, že žadatel je plátce DPH. V případě, že v rámci projektu je uplatňováno DPH, jedná se o zakázku, která nedosáhne 500 000 Kč včetně DPH.

V případě zadání zakázky je zadavatel (žadatel/příjemce dotace) povinen postupovat transparentně a nediskriminačně.

 

Při realizaci CM je nutné se držet parametrů uvedených v žádosti o dotaci str. C1. V případě, že je nutné upravit parametry je potřeba zažádat o změnu na SZIFu prostřednictvím portálu Farmáře. Změna musí být vygenerována, doplněna a podté podepsána příslušnou MAS. V případě potřeby se na nás obraťte.

 

Za průkazný způsob lze považovat záznam - tabulku s uvedením alespoň 3 dodavatelů (vzor viz. dokumenty ke stažení), která srozumitelně poskytne srovnatelný cenový přehled (tzv. cenový marketing) nebo automatický průzkum trhu prostřednictvím Elektronického tržiště (zakázku není možné zadat napřímo).  

MUSÍTE MÍT FYZICKY MIN. 3 NABÍDKY !!! (Nestačí oslovit např. 3 a obdržel pouze 2)  

 

Nabídky od všech 3 dodavatelů nesmí být projené mezi sebou ani s žadatelem projektu.

V případě obce nesmí nabídku podat nikdo ze zastupitelů. Tuto onformaci je nutné ověřit z veřejně dostupných rejstříků. Můžete ověřit například ZDE. 

 

Údaje v tabulce musí být vždy PODLOŽENY písemnou nebo e-mailovou nabídkou dodavatele, nebo vytištěným údajem z internetové nabídky firmy.

Zadavatel musí zadat zakázku nejnižší cenové nabídce vyplývající z cenového marketingu nebo Elektronického tržiště.

 

Tabulka cenového marketingu nebo záznam o průzkumu trhu z Elektronického tržiště a nabídkové podklady pro tabulku cenového marketingu jsou dokládány jako součást příloh k Žádosti o platbu, tedy až po realizaci celého projektu současně s vyúčtováním a ukončením projektu.

 

Dokumenty, které budou dokládány k Žádosti o platbu týkající se nákupu v rámci cenového marketingu:

1.  Cenový marketing (tabulku viz. příloha + 3nabídky)

2.   Písemnou smlouvu nebo objednávku s vybraným dodavatelem (Ideálně potvrzenou od dovatele a objednatele)

3.   Účetní / daňový doklad související s nákupem/realizací projektu

4.   Dodací list, které musí obsahovat název, typ zařízení + výrobní číslo. Dále tam musí být datum předání, podpis dodavatele, odkaz na fakturu nebo objednávku/nabídku. 

5.   Doklad o uhrazení zývazku dodavateli (Úhradu musí proběhnout z BÚ, který je vlastnictví žadatele - Pokud se kupuje pro školu, ale žadatelem je obec, musí uhradit Obec !!!)

6.   V případě nákupu strojů a technologií doklad o posouzení shody - ES prohlášení o shodě (technická dokumentace bude předkládána při kontrole na místě)

7.  V případě zahrnutí stavebních prací do celkových výdajů - soupis stavebních prací s výkazem výměr a položkorý rozpočet správně rozdělený do odpovídajících kódů výdajů, ze kterých je stanovena dotace (katalog stavebních prací a materiálu ÚRS PRAHA a.s., RTS, a.s. nebo Callida, s.r.o.).

 

Kontrola cenového marketingu není v naší kompetenci, ale v kompetenci pracovníků SZIFu při předložení Žádosti o platbu. Rádi Vám pomůžeme s informacemi o správném postupu, ale finální oslovení a realizace je pouze ve Vaší kompetenci. 

 

Postupujte dle výše uvedených informací a dle Příručky pro zadávání zakázek (odkaz ZDE).