MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Cenový marketing (CM)

22.04. 2021

Předpokládaná hodnota zakázky nesmí dosáhnout částky 500 000 Kč bez DPH.

V případě zadání zakázky je zadavatel (žadatel/příjemce dotace) povinen postupovat transparentně a nediskriminačně.

 

Při realizaci CM je nutné se držet parametrů uvedených v žádosti o dotaci str. C1. V případě, že je nutné upravit parametry je potřeba zažádat o změnu na SZIFu prostřednictvím portálu Farmáře. Změna musí být vygenerována, doplněna a podté podepsána příslušnou MAS. V případě potřeby se obraťte na e-mail benakova@brdy-vltava.cz. 

 

Za průkazný způsob lze považovat záznam - tabulku s uvedením min 3 dodavatelů (vzor viz. dokumenty ke stažení - TABULKA VYHODNOCENI), která srozumitelně poskytne srovnatelný cenový přehled (tzv. cenový marketing) nebo automatický průzkum trhu prostřednictvím Elektronického tržiště (zakázku není možné zadat napřímo).  

MUSÍTE MÍT FYZICKY MIN. 3 NABÍDKY !!! (Nestačí oslovit např. 3 a obdržel pouze 2)  

 

Nabídky od všech 3 dodavatelů nesmí být projené mezi sebou ani s žadatelem projektu.

V případě obce nesmí nabídku podat nikdo ze zastupitelů. Tuto onformaci je nutné ověřit z veřejně dostupných rejstříků. Můžete ověřit například ZDE. 

Dále je možné v rámci propojenosti zkontrolovat:

1. Skuteční majitelé:  https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik
2. Ruské sankce: https://sankce.datlab.eu/ 
 

Údaje v tabulce musí být vždy PODLOŽENY písemnou nebo e-mailovou nabídkou dodavatele, nebo vytištěným údajem z internetové nabídky firmy.

Zadavatel musí zadat zakázku nejnižší cenové nabídce vyplývající z cenového marketingu nebo Elektronického tržiště.

 

Tabulka cenového marketingu nebo záznam o průzkumu trhu z Elektronického tržiště a nabídkové podklady pro tabulku cenového marketingu jsou dokládány jako součást příloh k Žádosti o platbu, tedy až po realizaci celého projektu současně s vyúčtováním a ukončením projektu.

 

Dokumenty, které budou dokládány k Žádosti o platbu týkající se nákupu v rámci cenového marketingu:

1.  Cenový marketing (tabulku viz. příloha + 3nabídky)

V případě, že nabídky byly zaslány na e-mail je nutné přiložit e-mail s žádostí o nabídku (aby bylo patrné, co bylo poptáváno) a také e-mail, ve kterém jste obdrželi nabídku (ke všem obdrženým nabídkám)

V případě nabídky stažené z webu, je nutné, aby bylo patrné datum pořízení nabídky. 

2.   Písemnou smlouvu nebo objednávku s vybraným dodavatelem (Ideálně potvrzenou od dovatele a objednatele)

3.   Účetní / daňový doklad související s nákupem/realizací projektu

4.   Dodací list, které musí obsahovat název, typ zařízení + výrobní číslo. Dále tam musí být datum předání, podpis dodavatele, odkaz na fakturu nebo objednávku/nabídku. 

5.   Doklad o uhrazení zývazku dodavateli (Úhradu musí proběhnout z BÚ, který je vlastnictví žadatele - Pokud se kupuje pro školu, ale žadatelem je obec, musí uhradit Obec !!!)

6.   V případě nákupu strojů a technologií doklad o posouzení shody - ES prohlášení o shodě (technická dokumentace bude předkládána při kontrole na místě)

7.  V případě zahrnutí stavebních prací do celkových výdajů - soupis stavebních prací s výkazem výměr a položkorý rozpočet správně rozdělený do odpovídajících kódů výdajů, ze kterých je stanovena dotace (katalog stavebních prací a materiálu ÚRS PRAHA a.s., RTS, a.s. nebo Callida, s.r.o.).

 

Kontrola cenového marketingu není v naší kompetenci, ale v kompetenci pracovníků SZIFu při předložení Žádosti o platbu. Rádi Vám pomůžeme s informacemi o správném postupu, ale finální oslovení a realizace je pouze ve Vaší kompetenci. 

 

Postupujte dle výše uvedených informací a dle Příručky pro zadávání zakázek (odkaz ZDE).