MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

PŘÍJEM, HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ

14.06. 2021

Příjem Žádostí o finanční podporu v Programu rozvoje venkova do výzvy č. 8 byl ukončen dne 11. 6. 2021.

Seznam přijatých žádostí naleznete v souborech ke stažení.

 Hodnocení projektů proběhlo hodnotící komisí dne 3. 8. 2021. Programovým výborem došlo k výběru projektu formou per rollam ve dnech 18. - 23. 8. 2021. Dokumenty přiloženy v souborech ke stažení.