MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Příjem, hodnocení a výběr projektů

Příjem Žádostí o finanční podporu v Programu rozvoje venkova do fiche č 10 ( Investice do místního zemědělství) a č. 12 (Rozvoj místního nezemědělského podnikání) byl ukončen dne 29. 6. 2018.

Seznam přijatých žádostí naleznete v souborech ke stažení.

Hodnocení projektů proběhlo hodnotící komisí dne 16. 8. 2018. Programovým výborem došlo k výběru projektu formou per rollam ve dnech 21. - 23. 8. 2018. Dokumenty přiloženy v souborech ke stažení.