MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

2.výzva MAS PRV 21.5. - 29. 6. 2018_PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ UKONČEN

Poddokumenty

Příjem, hodnocení a výběr projektů

04.07. 2018

Příjem Žádostí o finanční podporu v Programu rozvoje venkova do fiche č 10 ( Investice do místního zemědělství) a č. 12 (Rozvoj místního nezemědělského podnikání) byl ukončen dne 29. 6. 2018.

Seznam přijatých žádostí naleznete v souborech ke…

Seminář pro žadatele 2.výzva PRV dne 29.5.2018

16.05. 2018

Seminář MAS Brdy-Vltava o.p.s. pro žadatele o dotaci ve výzvě č. 2  byl realizován dne 29. května 2018 od 15 hodin pro níže uvedené FICHE:

 

Fiche č. 10: Investice do místního zemědělství

Fiche č. 12: Rozvoj…

2.výzva MAS PRV 21.5. - 29. 6. 2018

04.04. 2018

Místní akční skupina Brdy-Vltava vyhlašuje dne 21.5. 2018 Výzvu č. 2 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území…