MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

1. Výzva MAS Brdy-Vltava–OPŽP-Realizace sídelní zeleně

15.03. 2019

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje je dnem 15. 3. 2019 vyhlášena 1. výzva MAS Brdy-Vltava k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životního prostředí.

Číslo výzvy MAS: 099/05_18_128/CLLD_16_01_045

Název výzvy MAS: 1. Výzva MAS Brdy-Vltava–OPŽP-Realizace sídelní zeleně

Datum vyhlášení výzvy MAS: 15.3.2019, 9:00 hodin

Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 15.3.2019, 9:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 15.3.2019, 9:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 6.1.2020, 15:00 hod TERMÍN PRODLOUŽEN

 

 

Další informace (text výzvy, přílohy) k vyhlášené výzvě MAS Brdy-Vltava na Realizaci sídelní zeleně naleznete v přiložených souborech.

 

Kontakt na vyhlašovatele výzvy:

Jakub Mácha - mr.jakub.macha@gmail.com - Hlavní kontaktní osoba pro projednávání Vašich projektových záměrů

Bc. Markéta Dvořáková, DiS. - 733 327 934, brdy-vltava@seznam.cz,

Bc. Dana Benáková - 605 344 750, benakova.brdyvltava@gmail.com

Ing. Kateřina Boukalová, Ph.D. - 605 344 750, boukalova.brdyvltava@gmail.com