MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

4.VÝZVA MAS BRDY-VLTAVA_Prevence sociálního vyloučení

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje je dnem 24. 9. 2019 vyhlášena 4. výzva MAS Brdy-Vltava k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost na prevenci sociálního vyloučení.

Číslo výzvy MAS: A57/03_16_047/CLLD_16_01_045

Název výzvy MAS: 4.Výzva_MAS_Brdy-Vltava_Prevence sociálního vyloučení (I.)

Datum vyhlášení výzvy MAS: 24. 9. 2019

Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 24. 9. 2019, 4:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 24. 9. 2019, 4:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 10. 2019, 12:00 hodin, Termín prodloužen do 31. 12. 2019, 12:00

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2022, Termín prodloužen do 30. 6. 2023

Další informace (text výzvy, přílohy) k vyhlášené výzvě MAS Brdy-Vltava nalezente v přiložených souborech.

 

Ostatní dokumenty:

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými a případně také s nepřímými náklady

Obvyklé ceny a mzdy pro Operační program Zaměstnanost

Pomůcka pro identifikaci přímých a nepřímých nákladů

Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP2014+ pro projekty se skutečně vykazovanými výdaji a případně také s nepřímými náklady

Systém pro zadávání žádostí o podporu ISKP2014+ - https://mseu.mssf.cz/

 

Kontakt na vyhlašovatele výzvy:

Bc. Markéta Dvořáková, DiS. - 733 327 934, brdy-vltava@seznam.cz,

Bc. Dana Benáková - 605 344 750, benakova.brdyvltava@gmail.com

Ing. Kateřina Boukalová, Ph.D. - 605 344 750, boukalova.brdyvltava@gmail.com

(Případné dotazy prosím posílejte na všechny výše uvedené e-mailové adresy)