MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

3. Výzva MAS Brdy-Vltava na Podporu zaměstnanosti

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje je dnem 22.10.2018 vyhlášena 3. výzva MAS Brdy-Vltava k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost na Zaměstnanost.

Číslo výzvy MAS: 736/03_16_047/CLLD_16_01_045

Název výzvy MAS: 3. Výzva_MAS_Brdy-Vltava_Zaměstnanost_(I.)

Datum vyhlášení výzvy MAS: 22.10.2018

Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 22. 10. 2018, 4:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 22. 10. 2018, 4:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 11. 1. 2019, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2022

Další informace (text výzvy, přílohy) k vyhlášené výzvě MAS Brdy-Vltava na Zaměstnanost nalezente v přiložených souborech.

 

V souvislosti s touto výzvou MAS Brdy-Vltava pořádá seminář pro žadatele dne 19. 11. 2018. Pozvánku na seminář naleznete v přiložených souborech.

 

Ostatní dokumenty:

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými a případně také s nepřímými náklady

Obvyklé ceny a mzdy pro Operační program Zaměstnanost

Pomůcka pro identifikaci přímých a nepřímých nákladů

Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP2014+ pro projekty se skutečně vykazovanými výdaji a případně také s nepřímými náklady

Systém pro zadávání žádostí o podporu ISKP2014+ - https://mseu.mssf.cz/

 

Kontakt na vyhlašovatele výzvy:

Bc. Markéta Dvořáková, DiS. - 733 327 934, brdy-vltava@seznam.cz,

Bc. Dana Benáková - 605 344 750, benakova@brdy-vltava.cz

Ing. Kateřina Boukalová, Ph.D. - 605 344 750, boukalova.brdyvltava@gmail.com