MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

3.výzva MAS OPZ 22.10.2018-11.1.2019_PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ UKONČEN

Poddokumenty

Seminář pro příjemce MAS Brdy-Vltava v rámci 3. výzvy - Zaměstnanost

09.04. 2019

Rádi bychom Vás infomovali, že dne 8. dubna 2019 od 9:00 proběhl seminář pro příjemce MAS Brdy-Vltava v rámci 3. výzvy MAS Brdy-Vltava o.p.s._Zaměstnanost (I.)

Místo konání: Mírové náměstí 1551,…

HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ

18.02. 2019

Hodnocení projektů proběhlo hodnotící komisí dne 12. 2. 2019. Programovým výborem došlo k výběru projektu formou per rollam ve dnech 18. - 21. 2. 2019. Dokumenty přiloženy v souborech ke stažení.

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE V RÁMCI 3. VÝZVA MAS BRDY-VLTAVA – ZAMĚSTNANOST (I.)

22.11. 2018

Seminář pro žadatele MAS Brdy-Vltava se uskutečnil dne 19. listopadu 2018.
Seminář byl zaměřen na informování potenciálních žadatelů do výzva na Zaměstnanost. Jedná se o podporu v rámci…

3. Výzva MAS Brdy-Vltava na Podporu zaměstnanosti

19.10. 2018

V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje je dnem 22.10.2018 vyhlášena 3. výzva MAS Brdy-Vltava k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost na Zaměstnanost.

Číslo výzvy MAS: 736/03_16_047/CLLD_16_01_045

Název…