MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Hodnocení a výběr projektů

Hodnocení projektů proběhlo hodnotící komisí dne 16. 8. 2018. Programovým výborem došlo k výběru projektu formou per rollam ve dnech 21. - 23. 8. 2018. Dokumenty přiloženy v souborech ke stažení.